ACUE (Federatia Patronala a Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie)

Sector

Asociație

Obiective

Federaţia ACUE este o organizaţie patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic.

Oameni cheie

Frank Hajdnijak - Președinte
Silvia Vlăsceau - Director Executiv

Descriere

Federaţia ACUE a fost înfiinţată în mai 2012, în baza prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2012. Federaţia ACUE are ca membri fondatori Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie – Producţie şi Distribuţie şi Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie – Furnizare şi Servicii Comune.
Federaţia ACUE este o organizaţie patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic, reprezentând interesele unor importante companii din domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice şi a gazelor naturale şi al serviciilor conexe acestor activităţi.

Contact

Şos. Nordului nr. 54 B, parter, ap. 2, sector 1, Cod poştal 014104, Bucureşti
+4.021.230.32.65, +4.021. 230.00.50
Disclaimer