Acasă » Electricitate » ANRE păstrează prețurile energiei la nivel reglementat până la finalul anului; sunt incluse IMM-urile

ANRE păstrează prețurile energiei la nivel reglementat până la finalul anului; sunt incluse IMM-urile

20 mai 2020
Electricitate
Energynomics

Bogdan Tudorache

ANRE a emis un nou proiect de ordin ”pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020”. Proiectul se află în dezbatere publică.

ANRE a dispus, în urma crizei generate de coronavirus, ”identificarea, în regim de urgență, pentru o durată determinată de timp, respectiv până la 31 decembrie 2020, a unor mecanisme prin care să se asigure menținerea, la valoarea actuală, a prețurilor la energia electrică furnizată clienților casnici în regim reglementat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

”În acest sens, a apărut necesitatea completării art. 28 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare… Astfel, în completarea prevederilor art. 28, lit. b1) care se referă la obligația producătorului de a livra furnizorilor de ultimă instanță, până la 31 decembrie 2020, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care se aplică tarife reglementate, a fost introdus art. II din OUG nr.74/2020 prin care se stabilește că obligația prevăzută la art. 28 lt. b1) se aplică producătorilor care exploatează unități de producție dispecerizabile, doar pentru unitățile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplica tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a OUG referită anterior, acestea putând fi doar ajustate în funcţie de evoluţia pieţei, fără a putea depăşi nivelul menţionat anterior”, precizează nota de fundamentare.

Totodată, documentul prevede că ”furnizorii de ultimă instanţă sunt obligaţi să asigure furnizarea de energie electrică, în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii conform reglementărilor ANRE… următoarelor categorii de clienţi:

  1. clienţii finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate
  2. clienţii casnici şi clienţii noncasnici cu număr mediu scriptic de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil anual care nu depăşeşte 10 milioane de euro”.

Autor: Energynomics

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.