Acasă » Electricitate » Ajutor de stat de de 81,1 milioane de euro pentru investițiile în cogenerarea de înaltă eficiență

Ajutor de stat de de 81,1 milioane de euro pentru investițiile în cogenerarea de înaltă eficiență

14 aprilie 2017
Cogenerare
energynomics

Guvernul Grindeanu a adoptat în ședința de miercuri o hotărâre prin care se instituie o schemă de ajutor de stat pentru investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă. Susținerea se adresează întreprinderilor mari, mijlocii și mici, pentru capacitățile nou instalate sau renovate.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane de euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 MWe) pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.

”Ajutorul se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile, iar suma maximă care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane de euro”, se arată în comunicat. Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicațiilor de finanțare.

Astfel, potenţialii beneficiari sunt societăţile din industrie, administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, ”care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4000-5000 h/an şi care necesită simultan şi o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare”, se mai arată în comunicat.

Cât privește costurile eligibile, acestea sunt:

  • costuri suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică sau de energie termică de aceeași capacitate;
  • costuri suplimentare de investiții pentru modernizare, în vederea obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă atinge deja pragul de înaltă  eficiență.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltare durabilă și, totodată, la atingerea obiectivelor Uniunii de creștere cu 20% a eficienței energetice până în 2020 și a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european și a Consiliului de a se economisi cel puțin 20% din consumul de energie primară la nivelul Uniunii. Aceasta se acordă până la data de 31 decembrie 2020.

Potrivit Guvernului, implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la economii în consumul de combustibili, energie primară prin procese de cogenerare de înaltă eficiență și evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili. Prin realizarea acestor proiecte se urmărește creșterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate în cogenerare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul „Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, obiectivul Specific 6.4 – Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *