Enel Muntenia și Electrica Muntenia, în topul celor mai numeroase reclamații

0

###author###

Numărul total de reclamaţii referitoare la racordarea la rețeaua de energie electrică  în anul 2012 fost de 4.261, conform unui raport al Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

”În general, numărul de reclamaţii pentru un operator de distribuție de energie (OD) a fost redus (între 20 și 200), cu excepţia Enel Dobrogea (946) şi Enel Muntenia (2.932). Timpul mediu de răspuns la reclamaţii a fost de 18 de zile la joasă tensiune (JT), 12 zile la tensiune medie (MT) – la înaltă tensiune (IT) nu au fost reclamaţii, OD încadrându-se, cu două excepţii, în termenul legal de 30 zile calendaristice. Fac excepţie Enel Dobrogea, cu 31 de zile la JT şi Enel Muntenia, cu 44 de zile la JT, respectiv 40 de zile la MT”, precizează raportul.

Reclamaţiile referitoare la tensiune prezintă un interes special, deoarece se referă la calitatea energiei electrice definită prin parametri specifici în standardul european SR EN 50160 şi ale cărui prevederi au fost preluate şi au devenit obligatorii odată cu aprobarea Standardului de performanţă.

Reclamaţiile referitoare la tensiune se împart în două categorii, în funcţie de complexitatea problemelor de măsurare:  nivelul tensiunii, pentru care termenul legal de răspuns este de 15 zile calendaristice și alţi parametri ai tensiunii, pentru care termenul legal de răspuns este de 30 zile calendaristice, conform ANRE.

Aceaste diferenţe de timp sunt necesare, deoarece nivelul (mărimea, modulul) tensiunii se poate măsura mai uşor, chiar dacă deseori este necesar un termen de minimum o săptămână pentru a surprinde valoarea de maxim sau de minim a tensiunii. Ceilalţi parametri trebuie urmăriţi un timp mai îndelungat şi presupun aparate foarte complexe. Se menţionează că toţi OD s-au dotat cu aparate mobile pentru efectuarea de măsurători.

Numărul de reclamaţii referitor la nivelul tensiunii, pentru toţi consumatorii, a fost de 3.252.

Numărul minim de reclamaţii s-a înregistrat la Electrica Transilvania S (108), iar numărul maxim la Electrica Muntenia N (927), iar valoarea medie pe ţară este de 406.

Numărul de reclamaţii referitor la alţi parametri ai tensiunii a fost mai redus, de 962 la nivelul întregii ţări. Numărul minim de reclamaţii s-a înregistrat la Electrica Transilvania Sud (zero ), iar numărul maxim la Electrica Muntenia Nord (420), iar valoarea medie pe ţară este de 120.

Din punct de vedere statistic, numai datele pentru reclamaţiile privind nivelul tensiunii de la JT sunt relevante, fiind un număr semnificativ de cazuri. Pentru celelalte situaţii, numărul de cazuri este uneori foarte mic (de exemplu 3 – 10) sau zero la unii OD.

Valorile medii ale timpului de răspuns pentru reclamaţiile privind nivelul tensiunii (la JT) s-au încadrat în general în termenul legal de răspuns. Excepţie fac Enel Banat cu 26 de zile, Enel Dobrogea, cu 39 de zile şi Enel Muntenia, cu 44 de zile.

”Situaţia trebuie remediată neapărat. De exemplu, se recomandă acestor OD să se doteze cu un număr mai mare de aparate de monitorizare portabile şi/sau personal, pentru a rezolva reclamaţiile.”

Se menţionează că standardul oferă oricărui utilizator posibilitatea de a-şi monta un aparat de monitorizare a calităţii energiei electrice, pe cheltuiala sa. În anumite condiţii prevăzute în standard, indicaţiile aparatului pot fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator.

Share.

Despre Autor

Bogdan Tudorache

Lasă un comentariu