ANRE anunță cuplarea extinsă a piețelor intraday de electricitate din 19 noiembrie

0

Bogdan Tudorache

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința extraordinară de luni, două regulamente care, teoretic, ar permite cuplarea piețelor intrazilnice (intra-day) cu ale unor țări din regiune.

„Ambele documente sunt necesare lansării, la 19 noiembrie 2019, a celui de-al doilea val de cuplare a piețelor intrazilnice de energie electrică prin proiecte locale, România făcând parte din proiectul numit LIP 15, alături de Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovenia. România adoptă astfel soluția unică europeană de cuplare a piețelor intrazilnice, conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor și cu documentele subsecvente acestuia aprobate de către toate autoritățile de reglementare din statele membre UE sau de către ACER”, arată ANRE.

Pentru asigurarea tuturor condițiilor de lansare cu succes a proiectului LIP 15, s-a considerat util ca piața intrazilnică să poată funcționa decuplat, dar pe baza noilor reguli, începând cu 12 noiembrie 2019.

Prin extinderea funcționării la nivel regional a pieței intrazilnice și adoptarea soluției unice europene, este de așteptat să crească lichiditatea pieței intrazilnice, asigurând diminuarea ponderii pieței de echilibrare și echilibrarea mai precisă, utilizarea mai bună a capacității și resurselor de producere, utilizarea optimă a capacității de transport transfrontaliere și, indirect, creșterea siguranței în alimentare a consumatorilor din România.

Share.

Lasă un comentariu