Acasă » Evenimente Trecute » Evenimente Trecute Recomandate » Reţelele inteligente – reţelele viitorului, conferinţă organizată de CNR-CME

Reţelele inteligente – reţelele viitorului, conferinţă organizată de CNR-CME

11 iunie 2015
Evenimente Trecute
energynomics

Călin Vilt – Consilier CNR-CME

Conferința a fost organizată în data de 21 mai 2015 de CNR-CME si a avut drept coorganizatori Electrica, Adrem Automation şi Electromagnetica, şi parteneri oficiali CEZ România, GSP şi Romelectro.

Conferința s-a bucurat de un interes deosebit din partea tuturor participanților, sala „Radu Zane” din sediul Electrica fiind aproape plină. Conferința a fost moderată de domnul Prof. Emerit Dr. ing. Mircea Eremia, cu autoritatea şi prestanța sa deosebită în acest subiect de avangardă tehnologică.

Sinergiile utilităţilor în oraşul inteligent

Prima prezentare s-a intitulat „Sinergiile utilităţilor în oraşul inteligent” fiind elaborată de un colectiv din cadrul ELSACO Energy format din Dan Apetrei (Director General), Şerban Iftimie, Ion Bitir şi Doru Popa. Prezentarea a evidenţiat poziţionarea sinergiilor în lanţul valoric al industriei energetice cu un accent deosebit pe aspectele de creştere a fiabilităţii („five nine” către „nine nine”) şi a celor de DER (Distributed Energy Resources) cu activităţile de generare, stocare convenţională sau cu autovehicole electrice, cu serviciile pe care utilităţile încep să le gândească pentru noile nevoi ale clienţilor utilizatori finali. Partea cea mai atractivă a prezentării au constituit-o aspectele economico-financiare ale acestor sinergii la nivelul unui viitor oraş inteligent în mecanisme de piaţă de tip PZU, PRE sau STS. Concluziile au subliniat câteva aspecte :

  • impactul generării distribuite în prezent depăşeşte capacitatea SEN de a folosi soluţii de valorificare a energiei prin calificarea ca dispecerizabile a surselor regenerabile
  • utilităţile vor avea nevoie de un nou mod de coordonare la nivelul oraşelor inteligente pentru a rezolva problema lipsei de predictibilitate a regenerabilelor
  • în cadrul reţelelor inteligente există unele capacităţi de stocare implicite care vor putea fi utilizate

Sisteme inteligente în reţelele de distribuţie

Din partea ELECTRICA a fost prezentată lucrarea „Sisteme inteligente în reţelele de distribuţie” susținută de către domnul Dumitru Federenciuc, Şef Serviciu, care a făcut o evaluare a evoluţiei conceptului de reţele inteligente în cazul reţelelor de distribuţie în ideea de modernizare a infrastructurii de distribuţie şi flexibilizarea pieţei de energie. Prezentarea a analizat impactul integrării surselor regenerabile, o analiză comparativă a diverselor modele de interconectare mai ales din perspectiva instrumentelor NIST, evoluţia procesului de mapare (SGAM), interoperabilitatea sistemelor componente (CIM) şi prelucrarea integrată a datelor, modelul platformei europene, rolul DSO de agregator şi provider de servicii existente sau alte servicii inovative, problematica microreţelelor şi aspectele pregătirii portalului consumatorilor unde se va desfăşura dialogul utilitate-consumator care este esenţa conceptului de Smart Grids. Prezentarea a avut o pronunţată orientare spre piaţă şi spre clienţi, demonstrând un important element de cotitură a afacerii derulate la nivelul grupului de firme Electrica către problemele clienţilor adică ale consumatorilor de energie electrică.

Sibiu Smart City – de la concept la realizare

Următoarea prezentare a fost din partea Centrului Român al Energiei intitulată „Sibiu Smart City – de la concept la realizare” a fost expusă de domnul Stelian Gal. A fost urmărită evoluţia conceptului pe parcursul acestor ani, cu eforturile de implementare a ingineriei, cu realizările, dar şi cu nerealizările în acest subiect desfăşurat în premieră în România cu noul concept care acum se defineşte şi îşi caută standardele şi activităţile de bază.

Domnul Răzvan Todor, Business Development Manager ADREM AUTOMATION, a susţinut prezentarea intitulată „Energy Hub – punct central în eficienţa energetică urbană”. Prezentarea deschide un nou capitol în gestiunea eficienţei energetice urbane, privind consumul eficient de energie la nivelul municipiilor. Prezentarea a analizat principalele caracteristici, tehnologiile folosite, componentele de bază, beneficiile obţinute cu viitoarele platforme de tip umbrelă denumite „Energy Hub”, transparența şi responsabilitatea socială, managementul energetic şi strategia de implementare cu arhitecturile de bază.

Au urmat două intervenţii ale fabricanţilor sistemelor de contorizare inteligentă Electromagnetica şi AEM Timişoara care au făcut prezentări ale tehnologiilor de măsurare de ultima generaţie fabricate de cei doi furnizori şi implementate în România. Au fost pe scurt făcute unele precizări privind observaţiile formulate pe marginea procesului de revizuire a codului de măsurare aflat în curs de revizuire.

În cadrul prezentării intitulate „Clienţi inteligenţi”, domnul Dan Loghin a expus un punct de vedere personal şi deosebit de inedit din perspectiva unui client avizat care dorește să devină un client inteligent poate chiar înaintea liberalizării pieţei consumatorilor captivi.

A urmat o prezentare intitulată „Data Management – Business Inteligence” susținută de doamna Mariluzia Popovici, IT Capacity Manager în cadrul Vodafone România. Prezentarea a parcurs sumar aspecte teoretice şi practice ale contorizării inteligente, managementul datelor, business inteligence şi big data. Au fost trecute în revistă beneficiile operaţionale, comerciale, financiare, tehnice în cadrul societăţii sau ale clienţilor sau cele sociale. Au fost expuse arhitecturi de date AMI, M2M (machine 2 machine), cyber security, modelare date, data/process mining, data warehouse, dash board şi big data.

Domnul Adrian Stratulat, CEO Energodynamics a susţinut prezentarea „Smart Grids Storage Solutions”. Aceasta a constat în trecerea în revistă a tehnologiilor de stocare şi a aspectelor avute în vedere pentru promovarea unui asemenea proiect aflat în curs de realizare în România.

Următoarea prezentare s-a intitulat „Evoluţia sistemelor de standardizare pentru reţele inteligente”, din partea Asociaţiei Române de Standardizare – ASRO, prin doamna Doina Dragomir. Prezentarea a făcut o scurtă trecere în revistă a activităților de standardizare dedicate „Smart Grids” la nivel european, cu mandatele M 441/2009-Contorizare inteligentă, M468/2011-Vehicule electrice, M490/2012-Smart Grids, apoi au fost parcurse aspectele de cercetare inovare desfăşurate în proiectul internaţional STARGRID desfăşurat pentru evaluarea standardelor internaţionale elaborate pentru implementarea conceptului de Reţele Inteligente. Proiectul s-a desfăşurat în intervalul 2013-2015 sub coordonarea Fraunhofer Institute din Germania cu parteneri din Italia şi Spania. A existat o abordare sistemică pluridisciplinară a standardelor folosite şi au rezultat un set de concluzii, care a fost pus la dispoziţia mai multor instituţii începând cu Comitetele Tehnice, cu cele de standardizare şi cu Task Force Committee pentru Smart Grids. Au fost prezentate arhitecturile de date agreate în cazul reţelelor inteligente şi cele studiate în cazul oraşelor inteligente, aflate în curs de adoptare.

De la Smart Grids la Smart City

În cadrul ultimei prezentări, „De la Smart Grids la Smart City”, elaborată de domnul Călin Vilt, au fost parcurse aspectele teoretice ale Platformei tehnologice europene, principalele caracteristici în cadrul reţelelor de distribuţie, respectiv de transport şi activităţile internaţionale care dezvoltă acest concept. Au fost evaluate condiţiile prealabile necesar a fi îndeplinite pentru implementarea conceptului, activităţile şi modulele avute în vedere în proiectul Sibiu Smart City precum şi activitatea Comitetului CT 268 cu domeniile şi cu activităţile evaluate, cu indicatorii de performanţă stabiliţi în standardul ISO 37120/2014 pentru dezvoltarea acestui concept în plan internaţional.

În încheierea lucrărilor conferinţei au fost adresate mai multe întrebări pe marginea prezentărilor şi s-au purtat discuţii între cei peste 115 specialişti prezenţi subliniindu-se utilitatea acestor conferinţe anuale care se desfăşoară începând cu anul 2010.

Prezentarile vorbitorilor sunt accesibile de pe pagina conferinţei: Reţelele Inteligente – Reţelele viitorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.