Acasă » Interes general » Patres: Noul proiect privind contractele bilaterale (PPA) este unul limitativ

Patres: Noul proiect privind contractele bilaterale (PPA) este unul limitativ

7 iunie 2019
Interes general
Energynomics

Bogdan Tudorache

Noul proiect de ordin lansat spre dezbatere publică de către organismul de reglementare a pieței ANRE referitor la aprobarea Regulamentului privind contractele bilaterale are unele limitări, susțin oficialii Patres, organizație ce reunește micii investitori preponderent cu capital românesc în regenerabile, cu o valoare cumulată a investițiilor de peste 2 miliarde de euro. Patres propune demararea procedurilor de schimbare a Legii 123 și formarea de grupuri de lucru cu toți actorii implicați.

”În proiectul de ordin ANRE mai sus menționat și supus spre dezbatere publică, organizația noastră consideră că apar limitări atât pentru bănci/fonduri de investiții precum și pentru investitori/producători de energie, care nu se vor concretiza în noi investiții, din următoarele considerente: Imposibilitatea de negocierea liberă între părți pentru semnarea unui contract cu durată, volum, preț, profilul agreat; transparența totală a contractului; semnarea unui contract pe termen lung fără a cunoaște partenerul, având în vedere volumul investițiilor și profilul companiilor; imposibilitatea apariției unor agregatori având în vedere profilul de producție a unor tehnologii. Având în vedere anonimizarea pieței, contractele „on-site” sau „near site” nu vor putea fi semnate chiar dacă prin realizarea lor vor scădea sau se vor elimina anumite costuri cu rețeaua”, susțin oficialii Patres.

”Patres are rezerve că în forma actuală a proiectului de ordin investitorii chiar vor putea să realizeze investiții în unități energetice”.

Reprezentanții asociației susțin că nu se ține cont de două Directive ale Uniunii. Astfel, Directiva 2018/2001 a Parlamentului European și cea a Consiliului Europei din 11 decembrie 2018, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, arată că:

”Art.15, alin(8) Statele membre evaluează barierele normative și administrative din calea contractelor pe termen lung de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile, îndepărtează obstacolele nejustificate din calea unor astfel de contracte și facilitează optarea pentru acestea. Statele membre se asigură că respectivele contracte nu fac obiectul unor proceduri sau taxe discriminatorii sau disproporționate. Statele membre descriu politicile și măsurile care facilitează optarea pentru contracte de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile în planurile lor naționale integrate privind energia și clima și în rapoartele intermediare, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999”, și, respectiv

”Art. 36 alin. 1: Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2-13, 15-31 și 37 din prezenta directivă și anexelor II, III și V-IX la prezenta directivă până la 30 iunie 2021. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile, în actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare, la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și formularea acestei mențiuni”.

Or, ”față de cele două articole menționate mai sus, aceste bariere care există în proiectul de ordin vor trebui eliminate până la data 30 iunie 2021”, afirmă Patres, care propune ”demararea procesului de schimbare a legii energiei 123/2012, în așa fel încât barierele pentru PPA să fie eliminate complet și cât mai rapid, în conformitate cu noua directivă”.

Organizația propune constituirea unui grup de lucru format din toți actorii implicați, respectiv Ministerul Energiei, ANRE, OPCOM, Bănci finanțatoare, Producători / investitori

Autor: Energynomics

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *