Acasă » Electricitate » Noi asociații patronale pentru o nouă dinamică a pieței

Noi asociații patronale pentru o nouă dinamică a pieței

27 aprilie 2015
Electricitate
energynomics

Marile proiecte publice întârzie în lipsa deciziei politice. Marile companii plătesc tribut declinului prețurilor pe piețele internaționale și scăderii consumului în plan intern. În același timp, sute de mici companii se străduiesc să capete vizibilitate și greutate în dezbaterea publică. Primul pas este identificarea unei voci unice, iar primul efect este creșterea numărului de asociații dedicate sectorului energetic. Am stat de vorbă cu reprezentanții a trei asemenea organizații pentru a afla cu ce vin nou în piața de idei și care sunt formele de acțiune pe care și le propun.

În prezent sunt înregistrate în România peste 40 de asociații profesionale și patronale care acoperă diverse zone din industria energetică. În ce fel credeți că poate fi utilă asociația pentru sectorul energetic?

Cristian Pârvan, președintele Patronatului Serviciiilor Private: Asociaţiile profesionale au doar parţial aceeaşi tematică şi preocupări cu organizaţiile patronale. Numărul de 40, deşi poate părea exagerat, ilustrează diversitatea de idei, opinii, interese şi chiar aprecierea reciprocă a calităţii membrilor acestora. Domeniul oferă o bogată arie tematică şi posibilităţi noi de dezvoltare de noi afaceri, ceea ce este în folosul companiilor şi cetăţenilor.

Cătălin Dragostin, președintele ESCOROM: Adoptarea Directivei Europene 27/2012 cu privire la eficiența energetică şi transpunerea ei în legislaţia românească prin Legea Eficienţei Energetice din 2014, indică măsuri clare referitor la industria ESCO. Pe lângă aplicarea măsurilor specifice de strategii şi politici de eficiență energetică (în care firmele ESCO îşi au rolul lor bine definit), asociaţia facilitează definirea pieţei ESCO, standardizarea, nivelul calităţii, diseminare şi informare corectă, lobby, propuneri de clarificări legislative specifice etc. La nivelul UE, aproximativ 40% din piaţa ESCO a statelor membre se bucură de sprijinul unei Asociaţii de profil capabilă să-şi reprezinte membrii.

Felix Căprariu, președintele Asociației Teritoriale pentru Energie și Eficiență Energetică: Nici una dintre asociațiile existente nu a încercat să aducă la masa dialogului toate părțile implicate în activitate energetică (utilizator, furnizor, distribuitor, producător). Am gândit ATE3 ca un prim pas în medierea conflictului generat, pe de o parte, de cadrul legislativ, și, pe de altă parte, de lipsa unei politici comune de comunicare.

Care sunt obiectivele principale ale asociației, în ceea ce privește sectorul energetic?

C.P.: Patronatul Serviciilor Private (PSP) doreşte să informeze mediul economic şi să susţină necesitatea utilizării de către companii a serviciilor energetice specializate. În România se vorbeşte aproape exclusiv despre resurse energetice și producerea de energie. Se vorbește însă extrem de puţin de importanța practică a cunoașterii şi utilizării serviciilor energetice, cu scopul reducerii constante a valorii facturilor ce trebuie plătite pentru energia consumată, dar şi despre oportunităţile de noi afaceri bazate pe inteligenţă, competenţă şi valoare adăugată. Ne propunem să aducem permanent în atenţia publică noile oportunităţi oferite de dezvoltările tehnologice.

C.D.: Fără a folosi cuvinte mari, obiectivul nostru pe termen mediu este să contribuim la formarea / dezvoltarea pieţei serviciilor ESCO şi să ne asigurăm o creştere organică în acest context, mai ales prin creşterea credibilităţii unei astfel de industrii, în condițiile actualei legislaţii primare. Obiectivul pe termen lung este ca România să dispună de o industrie ESCO puternică, competitivă, capabilă să ofere know-how şi expertiză, atât propriei economii, cât şi altor economii. Firește însă că, pe termen scurt, obiectivul este supravieţuirea Asociaţiei, care poate fi asigurată prin într-ajutorare și coordonare între membrii săi, încă puţini la număr, atât în Asociaţie, cât şi în afara ei.

F.C.: Noi încercăm să oferim ajutor autorităților în identificarea precisă a unei linii clare pentru fiecare parte implicată în procesul de eficiență energetică, un proces dinamic.

Câți membri numără asociația în prezent și la ce număr de membri vă propuneți să ajungeți în următorul an?

C.P.: În prezent, PSP are în sectorul serviciilor energetice 4 membri care oferă soluţii noi de asigurare a căldurii, producere a energiei electrice şi, pe viitor, a frigului, consultanţă de specialitate şi posibilităţi de finanţare privată (fonduri de investiţii). Ca strategie de creştere, e adevărat că ne interesează creșterea numărului de membri, care ne va permite o mai rapidă şi profesionistă diseminare a ideilor, precum şi cunoașterea unei game largi de probleme particulare. În același timp, contează disponibilitatea membrilor de avea o prezenţă activă care să permită întregului grup să beneficieze direct, rapid şi în mod profesionist de informaţii / oportunităţi noi de dezvoltare a afacerilor.

C.D.: Domeniul ESCO, este, în România încă un domeniu “de nișă”, care comportă foarte multă expertiză și riscuri mari (dacă ești singur și independent). Din acest motiv, numărul acestor firme este atât de scăzut, ceva mai mult de 10. Sunt foarte puține firme ESCO “pure” care pot supraviețui, fără un suport al unei firme mari asociate: mare producător de echipamente, sau de energie, instituție financiară internațională etc. Astfel, în ultima perioadă, câteva societăți au renunţat la activităţile de tip ESCO sau chiar s-au desfiinţat.

Membrii asociaţiei ESCOROM reprezintă circa 40% din societăţile active în prezent. Încă 40% şi-au exprimat intenţia de a ni se alătura în curând.

F.C.: Sunt trei membri fondatori, 10 membri cu drepturi depline și peste 30 de societăți se află în proces de a deveni membri în ATE3. Sunt în special companii tip IMM, dar am avut surpriza să constatăm că vin solicitări și din partea unor ONG-uri, precum și din partea unor operatori de rețele de distribuție, care au înțeles ce aducem noi inovativ față de alte asociații.

Care sunt beneficiile pe care le are un membru al asociației?

C.P.: Reunirea unor preocupări specifice domeniului, dar şi conexe (aparatură, IT, cerinţe legale în curs / în pregătire), permite membrilor o poziţionare mai bună a respectivelor companii în zona economică de interes şi chiar identificarea de noi oportunităţi încă neexplorate, care ar putea contribui la dezvoltarea afacerilor de bază, în concordanţă cu noile cereri de servicii.

C.D.: ESCOROM ar putea fi vocea legitimă a industriei ESCO din România. În această calitate, asociația se va putea implica în orice demers legislativ sau de altă natură care va influența piața și activitatea membrilor săi, pentru a apăra interesele acestora. Asociația poate constitui o platformă de întâlnire a proiectelor interesante și / sau complementare ale membrilor săi, ceea ce va facilita constituirea în consorții pentru a oferi soluții tehnice integrate.

Considerăm că asociația va fi atractivă și pentru instituțiile bancare și alte tipuri de finanțatori, cărora le poate oferi informații corecte și chiar educație, în condițiile în care specificul activităților ESCO.

F.C.: Acordăm suport logistic când este vorba de participarea la dezbaterile publice pe norme, reguli, legi în domeniu. Totodată, suntem un punct de informare când vine vorba de finanțare națională, din fonduri UE, prin parteneriate între statele membre (ex. Strategia Dunării). Cunoscând bine obiectul de activitate al unui membru, îi indicăm instrumentele de finanțare pe care le poate accesa și îl ajutăm cu resurse umane canalizate pe acea finanțare. Dacă ne uităm în zona IMM-urilor, unde tindem să ne păstrăm, observăm că nu există finanțare pentru eficiența energetică. Încercăm să aducem la cunoștința membrilor pachete de finanțare și să-i informăm în timp util și complet.

Cum se finanțează asociația?

C.P.: Patronatul Serviciilor Private se finanţează din cotizaţiile primite de la membri, dimensionate astfel încât să nu reprezinte o povară financiară (se începe de la 100 lei şi se ajunge la 3.000 lei/an), sponsorizări, fonduri UE etc.

C.D.: Prin taxe de membru, sponsorizări, evenimente și cursuri pe care intenționăm să le organizăm, pentru promovarea asociației și a serviciilor ESCO. Nu excludem nici proiecte internaționale, cu finanțare externă.

F.C.: La început, cei trei membri fondatori au fost principalii finanțatori. Pentru acest an ne dorim să reușim un prim proiect pe cooperarea România-Elveția, prin intermediul căruia să începem să ne bugetăm activitatea, în special pe segmentul de inovație și pe importul de bune practici din Elveția. În tandem, am inițiat trei proiecte pe partea de susținerea a activității ONG-ului: un proiect în marketing, unul pe obținerea de surse de finanțare pentru personal calificat, și finanțarea participării la evenimentele realizate la nivelul UE. Contribuțiile membrilor sunt cea mai de jos treaptă când vine vorba de surse de finanțare pentru menținerea noastră ca organizație.

Care sunt acțiunile concrete pe care le aveți în plan pentru anul 2015?

C.P.: Pentru anul 2015, în domeniul serviciilor energetice ne propunem formularea unui plan de soluţionare a încălzirii unor localităţi debranșate în ultimii 25 de ani de la sistemele de încălzire centralizată, prin oferirea de servicii ESCO având la bază soluţii inovative autohtone (biomasă / deșeuri urbane) sau ale unor companii internaţionale (micro CHP).

Planul va fi înaintat către Ministerul Energiei, Parlament, ANRSC şi ANRE pentru a determina aplicarea Planului Naţional pentru utilizarea biomasei, întocmit de Ministerul Economiei încă din 2010, cu sprijinul Agenţiei de Mediu din Olanda, plan din care nu s-a realizat practic nimic timp de 5 ani.

C.D.: 2015 este anul critic, de care va depinde supraviețuirea asociației, având în vedere numărul redus de firme de profil și forța lor financiară. Trebuie să creștem numărul firmelor membre, să stabilim strategia asociației și să inițiem contacte pe plan internațional. După lansarea oficială din luna martie, vom avea și alte acțiuni de promovare a asociației și a conceptului ESCO în teritoriu.

F.C.: Ne propunem să avem în jur de 50-60 de membri noi în acest an. Ținta inițială, de 100 de membri noi, a fost redimensionată după ce ne-am dat seama că mulți ar dori să se implice, dar puțini au capacitatea fizică de a participa la acțiunile pe care le creionăm, iar asociația ATE3 nu-și dorește membri care nu iau poziție cu privire la problemele ridicate spre dezbatere și rezolvare. Ne aflăm în stadiul în care suntem abordați de cei care ne văd susținând idei în evenimente, în mass media, ne văd implicați real în dinamica politicilor publice dedicate energiei și politicilor publice din sector în economie și în societate. Din momentul participării la Energy Breakfast Club, organizat de energynomics.ro, au debutat cererile de adeziune la organizație.

 

–––––––––––––––––-

Articolul integral poate fi citit în numărul din martie al energynomics.ro Magazine.

Dacă vrei să primești gratuit numărul următor (iunie 2015), în format tipărit, scrie-ne la adresa [email protected], pentru a te include în lista de distribuție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *