Companii

R.A.D.E.T. Bucuresti

RADET - Bucuresti are ca obiect de activitate transportul, producerea, distributia si furnizarea de energie termica, pe baza de licente, conform legii. Complementar, desfasoara si alte activitati…

R.A.D.E.T. Constanta

RADET Constanţa ia fiinţă în anul 1991 în urma reorganizării Unităţii Judeţene de Gospodărire Comunală. Este organizată ca regie autonomă şi este subordonată Consiliului Local Municipal…

Romelectro

EPC Contractor, Dezvoltator și Investitor în proiecte din domeniul termoenergetic, hidroenergetic, transport și distribuție energie electrică, protecția mediului și industrie.