Acasă » Petrol și Gaze » Legea Offshore a fost adoptată de Senat; mecanism interesant pentru deducerea investițiilor

Legea Offshore a fost adoptată de Senat; mecanism interesant pentru deducerea investițiilor

25 septembrie 2018
Explorare și producție
energynomics

Plenul Senatului a adoptat luni proiectul privind Legea Offshore cu modificările aduse, încă de săptămâna trecută, de senatorii PSD și ALDE în comisiile de specialitate, după ce Președinția a cerut reexaminarea proiectului. Camera Deputaților este for decizional și noi schimbări sunt încă posibile. Forma adoptata introduce un mecanism interesant de deducere a investițiilor. Astfel, în articolul 19, la punctul 3, se vorbește despre “impozit din care se deduce valoarea investițiilor”, iar punctul 4 introduce o limită maximă pentru deducere la “60% din totalul veniturilor suplimentare”. Aparent, în situația unor investiții egale sau mai mari decât valoarea rezultată în urma calculului impozitului, taxa pe veniturile suplimentare ar putea fi egală cu zero, chiar și în condițiile aplicării cotei maxime de impozitare a veniturilor suplimentare de 50%.

Unul dintre cele mai importante amendamente arată că pentru producția petrolieră din Marea Neagră se vor aplica actualele redevențe. Alt amendament important este că pe întreaga perioadă a acordurilor petroliere, adică zeci de ani de acum înainte, regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica. În plus, vor putea fi deduse atât investițiile efectuate până în momentul intrării în vigoare a legii, cât și cele în curs și viitoare.

Proiectul a fost adoptat cu 81 voturi „pentru”, 9 „împotrivă” și 15 abțineri și va merge la Camera Deputaților, care este for decizional. În forma actuală, legea clarifică și simplifică numeroase aspecte esențiale pentru demararea operațiunilor petroliere offshore, între care drepturile de acces și de trecere, obținerea de autorizații și avize, diverse chestiuni privind terminologia aplicabilă.

3 categorii de amendamente adoptate

STABILITATE FISCALĂ Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoarea a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferente acestor cote și regimul fiscal specific existente la data intrării în vigoare a legii. „Prevederile OG 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și ale OG 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 261/2013, cu modificările ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

ANRM și titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiționale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a reflecta la nivel contractual prevederile noii legi.

Regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, pe toată durata acordurilor și a prelungirilor subsecvente, este precizat la articolul 21.

IMPOZIT PE VENIT SUPLIMENTAR Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligați la calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore. Prin venit suplimentar se înțelege diferența dintre prețul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producția internă proprie din perimetrele offshore și prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și non-casnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulțită cu volumele de gaze vândute din producția internă din perimetrele offshore.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea investițiilor în segmentul Upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor. Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință. Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza unei grile de prețuri, începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum.

DEDUCEREA INVESTIȚIILOR Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 60% din totalul veniturilor suplimentare.

Valoarea investițiilor este valoarea cumulată a investițiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare de la intrarea în vigoare a legii până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore inclusiv, precum și valoarea cheltuielilor aferente investițiilor din programele de lucrări realizate și raportate către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidența contabilă până la data intrării în vigoare a legii, din care se scade valoarea cumulată a impozitelor asupra veniturilor suplimentare offshore calculate, dar nedatorate până în luna respectivă în urma aplicării deducerii pentru investiții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.