Acasă » Petrol și Gaze » Inspecţia Muncii derulează controale la instalaţiile GPL

Inspecţia Muncii derulează controale la instalaţiile GPL

8 martie 2019
Mediu
energynomics

Inspecţia Muncii derulează, în luna martie, o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în staţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, gazul petrolier lichefiat este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), fiind un gaz extrem de inflamabil, aflat sub presiune, care poate forma împreună cu aerul amestecuri explozive, conform Agerpres.

Inspecţia Muncii va verifica dacă angajatorii respectă obligaţia de a evalua riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive, şi anume probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive, probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului, utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni.

Acţiunile de control, la care vor participa toate inspectoratele teritoriale de muncă, se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care deţin instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.