Oil & Gas Legislation

LegislationLegal Expert
Oil & Gas Renewable Electricity Mining

0 Norma Metodologica Legea Petrolului_24.11.2004

Guvernul României Normă metodologică din 24/11/2004 pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 ___________ Text actualizat la data de 24.04.2007. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, sunt folosiţi următorii termeni şi abrevieri:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;    c) F.G.N. -…

0 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul României Lege nr. 123 din 10/07/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 ___________ Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 21/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 23/04/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 29/05/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338…

0 Petroleum Law 238/2004

CHAPTER I General Art. 1. – (1) The petroleum resources located in the subsoil of this country and on the Romanian continental shelf of the Black Sea, as such is delimited in accordance with the principles of international law and the provisions of the international treaties to which Romania is a party, make the exclusive object of public ownership and belong to the Romanian State. (2) Petroleum comprises the combustible mineral substances consisting of mixtures of naturally accumulated hydrocarbons in the…