Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
NameComisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
SectorPublic authority
Key PeopleConstantin Popescu - President
Disclaimer
Responsabilities
(Română) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România. CNCAN are personalitate juridică şi se află în subordinea Primului Ministru. CNCAN deţine o experienţă bogată, de peste 30 de ani, în domeniul său de competenţe, şi deţine rol important în asigurarea respectării cu stricteţe a cerinţelor de securitate nucleară şi de radioprotecţie în România. CNCAN urmăreşte îndeplinirea prevederilor Legii 111/1996 privind desfăsurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu completările ulterioare. CNCAN asigură expertiza tehnică şi interfaţa de specialitate, în relaţiile României cu organismele şi organizaţiile internaţionale (AIEA, CE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN asigură cooperarea cu autorităţile similare din alte ţări, pentru implementarea Acordurilor Guvernamentale, în sfera de competenţe ale reglementatorului pentru sectorul nuclear.
La nivel naţional, CNCAN este responsabil cu elaborarea Raportului Naţional pentru Convenţia de Securitate Nucleară şi prezentarea acestuia în faţa comunităţii internaţionale, precum şi cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleară a României.
Contact
Address
4 Lt. Zalic Str., District 6, Bucharest
Phone
+4.021.316.05.72
Latest news
Share.
State Authorities
0 Consiliul Concurenței
As national competition authority, the institution enforces and ensures the application of the national and Community rules on competition. At the same time, the Competition Council has the role of national contact authority on State aid between the European Commission, on one hand, and the pubic institutions State aid suppliers ...