Acasă » Electricitate » Electrica anunță un profit net consolidat în scădere cu 10%

Electrica anunță un profit net consolidat în scădere cu 10%

10 martie 2020
Distribuţie
Energynomics

Bogdan Tudorache

În anul 2019, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat de 207 milioane RON, în creștere cu 71,2% față de valoarea bugetată pentru 2019, însă cu 10,3% mai mic față de 2018, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate. Profitul net consolidat înregistrat în 2019 a scăzut față de nivelul anului anterior, în condițiile în care EBITDA a înregistrat o creștere de 5,5%, în principal pe seama creșterii cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea, precum și în condițiile creșterii cheltuielilor financiare nete.

Consiliul de Administrație al Electrica SA a avizat și va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 29 aprilie 2019, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,7248 RON/acțiune din profitul individual al anului 2019.

În anul 2019, Electrica SA a obținut un profit net individual de 258 milioane RON, în creștere cu 31,9% față de valoarea bugetată, respectiv cu 13,5% mai mic comparativ cu nivelul anului 2018, în baza situațiilor financiare individuale auditate.

În 2019, EBITDA realizată de Grupul Electrica a fost în sumă de 718 milioane RON, în creștere cu 5,5% față de nivelul de 681 milioane RON înregistrat în anul precedent. Creșterea EBITDA a fost generată, în principal, de segmentul de distribuție, care a înregistrat o majorare de 74 milioane RON, respectiv 13,9% față de nivelul anului anterior.

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2019, s-au ridicat la valoarea de 6.440 milioane RON, reprezentând o creștere cu 11,5% față de anul 2018. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 19,4%, în contextul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice cu 7,6% și a creșterii cantității furnizate cu 8,3% pe piața cu amănuntul, a dezvoltării activității de furnizare de gaze naturale și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au fost cu 0,1% mai mari, în principal ca efect al ușoarei creșteri a cantității distribuite, în medie cu 0,4%.

În anul 2019, operatorii de distribuție din cadrul Grupului Electrica au realizat și pus în funcțiune investiții reprezentând 99,8% din valoarea planului anual asumat, de 612,5 milioane RON.

“Anul 2019 a fost unul foarte dificil, plin de provocări pentru industria energetică și nu numai. 2019 a marcat și începutul unei noi perioade de reglementare, care a adus schimbări importante. Modificările semnificative ale cadrului legislativ și de reglementare au avut efecte vizibile asupra afacerii, iar costurile cu achiziția de energie electrică au crescut cu aproximativ 25%. Cu toate acestea, printr-un efort remarcabil de echipă, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat mai mare cu peste 71% comparativ cu suma bugetată pentru 2019.

Profitul net individual realizat asigură un dividend stabil pe acțiune și un randament atractiv al dividendului, de peste 7%, in linie cu nivelul cu care i-am obișnuit pe acționarii noștri”, a comentat Corina Popescu, Director General, Electrica SA.

Autor: Energynomics

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.