Acasă » Evenimente Trecute » Cooperare transfrontalieră în domeniul energiei în Europa Centrală

Cooperare transfrontalieră în domeniul energiei în Europa Centrală

7 noiembrie 2018
Evenimente Trecute
energynomics

Statele din Europa Centrală au obținut rezultate semnificative la nivel de cooperare transfrontalieră în domeniul energiei, atât în sectorul gazelor naturale, cât și în cel al electricității. Un element-cheie al acestui progres este reprezentant de creșterea interconectivității infrastructurii și integrarea piețelor inter-statale. De asemenea, a fost înregistrat un progres remarcabil în sincronizarea rețelelor din Statele Baltice cu rețeaua continentală europeană. În plus, datorită proceselor de liberalizare și a sistemului legal în vigoare, comerțul transfrontalier a beneficiat de o creștere dinamică în regiune. Acestea au fost principalele concluzii ale celei de-a treia ediții a Conferinței Ziua Energiei în Europa Centrală, care a avut loc în data de 5 Noiembrie, la Bruxelles.

Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil de Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič, a subliniat că acum este mai clar ca niciodată că o piață unică a energiei, bine integrată, este o condiție preliminară pentru ca Europa să construiască în viitor o economie bazată pe un nivel cât mai redus al emisiilor de carbon. Totodată, este o premisă esențială pentru a face față provocărilor secolului XXI; în special la nivelul schimbărilor climatice, a poluării și modernizării întregii noastre economii. Nici o țară din Uniunea Europeană nu poate face față acestor provocări în mod individual; nici în ceea ce privește statele vestice, nici pentru cele din Europa de Est. Cooperarea regională este o necesitate.

CITEȘTE ȘI A. Volintiru: Romgaz se va concentra pe înlocuirea rezervelor onshore și pe diversificarea energetică

Având în vedere că statele Europei Centrale au dobândit deja un nivel ridicat de interconectare și integrare, Președintele Consiliului de Administrație al CEEP, Leszek Jesień a subliniat importanța cooperării în sectorul electricității, după cum o demonstrează exemplul oferit de Coordonatorii Regionali de Securitate (RSC). „Cooperarea regională ar trebui să urmeze o logică ascendentă. În acest sens, sprijinul și coordonarea Uniunii Europene reprezintă unul dintre factorii cruciali care facilitează această cooperare. Flexibilitatea, totuși, rămâne o caracteristică determinantă pentru sporirea cooperării. Pe de altă parte, obligațiile și măsurile impuse la nivel administrativ nu pot garanta rezultatele dorite.”

Agenda cooperării regionale în Europa Centrală devine din ce în ce mai ambițioasă. În primul rând, se concentrează în principal pe interconexiunile la nivel de infrastructură a gazelor pentru a asigura securitatea aprovizionării. Actualmente și din ce în ce mai mult, scopul său este gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de electricitate, dezvoltarea de soluții inteligente și inovații care să sprijine tranziția energetică, eficientă din punct de vedere al costurilor, în regiune”, a subliniat Jerzy Buzek, membru al Parlamentului European și președintele Comisiei ITRE.

Membrii CEEP și alte părți interesate din EU-11, care au participat la conferința de nivel înalt, au discutat diferite aspecte și elemente ale cooperării. Discuțiile s-au axat pe administrarea adecvată a fluxurilor de energie, pe necesitatea stabilirii unui cadru instituțional cât mai bine conturat, pe delimitarea zonelor de licitație, precum și pe o mai bună coordonare a comerțului transfrontalier. Participanții au convenit, în principiu, că unele dintre cele mai eficiente soluții raportate la problemele legate de transport și furnizare, sunt posibile, în principal, la nivel regional.

„Cooperarea regională este un element-cheie al Politicii Energetice Europene și o etapă indispensabilă pentru crearea cu adevărat a unei Piețe Interne Europene a Energiei. Grație cooperării regionale, prin intermediul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, țările din Europa Centrală își îmbunătățesc nivelul de interconectivitate și rezistența lor funcțională pe anumite piețe. Proiectele și inițiativele intense și cuprinzătoare din regiune nu numai că sunt benefice pentru țările din Europa Centrală, ci și, în consecință, sunt la fel de utile pentru întreaga piață energetică a Uniunii Europene „, a comentat Dominique Ristori, Director General al DG Energy.

Ziua Energiei în Europa Centrală a arătat necesitatea discutării problemelor și provocărilor legate de regiune. În cadrul evenimentului, vorbitorii s-au concentrat asupra proiectelor în curs și a celor viitoare, care interconectează piețele și contribuie la creștere rezistenței energetice, din punct de vedere economic, în regiune. „Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că nu toate proiectele au fost finalizate până acum. Încă mai este nevoie de sprijin financiar din partea UE, prin intermediul CEF și a altor mecanisme de finanțare pentru dezvoltarea unei noi infrastructuri. Astfel, din perspectiva viitoarelor alocări de fonduri financiare din partea Uniunii Europene, este necesar să fie garantate resurse suficiente în acest scop”, a concluzionat Maciej Jakubik, Director Executiv al CEEP.

Ziua Energiei în Europa Centrală 2018 a fost organizată de către Central Europe Energy Partners în colaborare cu Comisia Europeană (DG Energy), cu sprijinul Fondului Internațional Visegrad și sub auspiciile Președinției Slovace a Grupului de la Visegrad, în data de 5 Noiembrie, la Bruxelles. A treia ediție a conferinței a fost organizată în colaborare cu parteneri din Republica Cehă (Universitatea Masaryk), Ungaria (REKK), Lituania (Universitatea Vytautas Magnus), Polonia (Institutul Sobieski), România (Centrul Român pentru Energie), Slovacia (Asociația pentru Politică Externă Slovacă), Bulgaria (Centrul pentru Studierea Democrației) și Croația (Institutul pentru Dezvoltare și Relații Internaționale).

Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezintă interesele în domeniul energetic al companiilor energetice din Europa Centrală, având drept scop promovarea unei tranziții echilibrate a energiei în conformitate cu principiile neutralității tehnologice, sporirea cooperării regionale și consolidarea securității energetice regionale în cadrul politicii energetice și climatice a Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.