Exxon nu va putea vinde participaţia în Neptun Deep fără aprobarea Guvernului

0

Bogdan Tudorache

Exxon nu va putea vinde participația în Neptun Deep fără acordul Guvernului României, se arată într-un proiect de ordonanță supus dezbaterii publice începând de ieri.

”Autoritatea competentă poate refuza, din motive de siguranță națională, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene”, se arată în proiectul de Ordonanță.

”Actul normativ mai prevede că, în situația în care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiții, sau să fie reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței care completează Legea petrolului 238/2004.

„Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”, menționează nota.

Share.

Lasă un comentariu