Transgaz și Transelectrica plătesc dividende de 90% din profitul net al anului trecut

0

Majoritatea companiilor deținute de stat ar putea plăti dividende de minimum 90% către buget, conform unor documente consultate de Energynomics. Astfel, atât acționarii Transgaz, cât și cei ai Transelectrica au anunțat că statul român a propus ”repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende sau vărsăminte la buget”.

Atât în cazul Transgaz, cât în cel al Transelectrica, ”Secretariatul General al Guvernului, în calitate de acționar majoritar în numele Statului Român, a transmis Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia”, conform anunțurilor remise în ultimele zile Bursei de Valori.

Prevederea s-ar putea aplica însă majorității companiilor de stat care nu au anunțat deja alte politici de dividende.

Share.

Despre Autor

Bogdan Tudorache

Lasă un comentariu