Rompetrol Rafinare şi-a redus cu 25% pierderile în primele 9 luni din 2013

0

Rompetrol Rafinare a continuat să-şi îmbunătăţească rezultatul net consolidat în primele 9 luni ale anului, înregistrând o diminuare cu 25% a indicatorului financiar negativ faţă de perioada similară din 2012. Astfel, acesta s-a situat la un nivel negativ de 86,1 milioane USD, faţă de circa -115 milioane USD înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2012, urmând trendul pozitiv înregistrat în primul semestru din 2013 (-78,43 milioane USD), când a scăzut cu 40% comparativ cu S1 2012.

Rompetrol Rafinare, parte a Rompetrol Group, a atins în trimestrul III 2013 o cifră de afaceri consolidată brută de 1,44 miliarde USD, în creştere cu 25% faţă de trimestrul III 2012, în timp ce pentru primele 9 luni aceasta s-a menţinut la un nivel similar perioadei din 2012 (3,4 miliarde USD).

Principalii factori care au susţinut îmbunătăţirea rezultatelor financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare au fost creşterea gradului de utilizare a rafinăriei Petromidia, la 92,90%, cu aproximativ 13,5% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, odată cu operarea acesteia la capacitatea maximă de 14.000 tone pe zi, în lunile mai-iunie şi septembrie 2013.

În urma amplului program de modernizare şi creştere a capacităţii de procesare la 5 milioane tone pe an, susţinut de Grupul Rompetrol şi de unicul său acţionar,  KazMunayGas, instalaţiile rafinăriei sunt operate la cele mai ridicate standarde de performanţă, asigurând în acelaşi timp şi respectarea angajamentelor asumate privind protecţia mediului. Rafinăria Petromidia este prima din România care a obţinut autorizaţia integrată de mediu, respectiv finalizarea cu succes a perioadei de tranziţie necesară alinierii activiăţilor şi operaţiunilor la standardele europene în domeniu.

Deşi rezultatele financiare consolidate ale companiei s-au îmbunătăţit, acestea au continuat să fie influenţate negativ de condiţiile nefavorabile de piaţă, care au determinat o scădere cu 61% a diferenţialului dintre ţiţeiul Brent şi Ural de la 0,96 USD/bbl, în primele nouă luni din 2012, la 0,37 USD/bbl, pentru perioada similară din 2013, precum şi o scădere a cotaţiilor pentru principalele produse petroliere obţinute. Cotaţiile au scăzut în medie cu 4% pentru benzină şi motorină, pe fondul unui curs de schimb RON/USD în scădere cu 3%.

În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, acesta a fost influenţat pozitiv de creşterea semnificativă a vânzărilor en-gros, cu 63% în trimestrul III din 2013, precum şi de continuarea optimizării canalelor de vânzare şi a programului de reducere a costurilor. Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas.

Rezultatele financiare ale Rompetrol Petrochemicals au fost influenţate pozitiv de marjele bune pentru produsele petrochimice, compania fiind unicul producător de polimeri din România. În primele 9 luni din 2013, rezultatul operaţional (indicatorul EBITDA), susţinut de aceste cotaţii, a atins o valoare pozitivă de 3,72 milioane USD. Tot în primele 9 luni din 2013, pierderea netă a fost redusă la jumătate, la valoarea de 8,5 milioane USD, de la 16,2 milioane USD, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rompetrol Rafinare S.A. a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind 997 milioane USD, în primele 9 luni ale anului 2013.

Segmentul de rafinare

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat in primele nouă luni din 2013 un rezultat net negativ în valoare de 78,3 milioane USD, faţă de  88,5 milioane USD în perioada similară din 2012.

Cifra de afaceri brută a Rompetrol Rafinare s-a situat la peste 3 miliarde USD în perioada ianuarie – septembrie 2013, în scădere cu 5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012,  ca urmare a scăderii cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere dar şi opririi planificate a activităţii de producţie a rafinăriei Petromidia din lunile martie-aprilie 2013.

Rezultatele financiare ale companiei au fost puternic influenţate de evoluţia marjei de rafinare, care s-a diminuat considerabil atât în trimestrul III (-64%), cât şi în primele 9 luni din 2013 (-34%), comparativ cu perioadele similare din 2012. Marja a fost influenţată negativ de scăderea cotaţiilor internaţionale la produsele petroliere, precum şi a diferenţialului Brent – Ural (-0,33 USD/bbl în trimestrul III din 2013).

În trimestrul III, Petromidia a procesat 1,18 milioane tone materie primă, cantitate în creştere cu 13% faţă de perioada similară a anului 2012, ceea ce a determinat o creştere a vânzărilor cu 23% comparativ cu trimestrul III 2012, respectiv 887.000 tone.

În primele 9 luni, vânzările totale de carburanţi au însumat circa 2,1 milioane tone, nivel similar aceleiaşi perioade din 2012, din care 45% au reprezentat exporturile, iar 55% vânzările pe piaţa internă.

Petromidia acoperă 43% din capacitatea de rafinare a României iar investiţiile totale realizate de Grupul Rompetrol şi de unicul său acţionar, KazMunayGas, în perioada 2007 – 2012 se ridică la 1,3 miliarde USD.

Segmentul de  distribuţie

Cifra de afaceri brută pentru segmentul de distribuţie a înregistrat o valoare de peste 2,1 miliarde USD, în primele 9 luni din 2013, în creştere cu 8% comparativ cu perioada similară din 2012.

La rezultatele finale au contribuit creşterea cu 23% a vânzărilor en-gros din primele 9 luni din 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, optimizarea canalelor de vânzare şi reducerea costurilor. Acestea au determinat un rezultat operaţional mai bun cu 55% în perioada ianuarie – septembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Indicatorul EBITDA s-a situat la valoarea de 32,9 milioane USD, în primele 9 luni din 2013, faţă de nivelul de 21,1milioane USD înregistrat în perioada similară a anului trecut. Aceşti factori au determinat trecerea pe profit, realizând un rezultat financiar net de 2,6 milioane USD, în primele 9 luni ale anului 2013.

La sfârşitul lunii septembrie 2013, segmentul de distribuţie al Rompetrol Downstream cuprindea 754 puncte de comercializare, incluzând  reţeaua de staţii proprii, staţii partener şi staţiile mobile expres, baze interne de 9 şi 20 mc. În plus, Grupul Rompetrol are 230 de staţii de distribuţie GPL auto, 9.000 de puncte de distribuţie butelii şi 3 staţii de îmbuteliere GPL la Constanţa, Arad şi Bacău, cu o capacitate totală de îmbuteliere de 60.000 de tone de GPL pe an.

Segmentul de petrochimie

Cifra de afaceri brută a companiei Rompetrol Petrochemicals a atins nivelul de 171,4 milioane USD, în primele 9 luni din 2013, în scădere cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, oprirea programată a rafinăriei Petromidia din lunile martie – aprilie influenţând rezultatele financiare ale societăţii.

Comparativ cu anul 2012, rezultatele financiare au fost influenţate pozitiv de marjele bune pentru produsele petrochimice, în special în luna ianuarie şi iunie, precum şi în trimestrul III, când indicatorul EBITDA, susţinut de aceste cotaţii, a atins o valoare pozitivă de 1,5 milioane USD (ianuarie 2013), 0,9 milioane USD (iunie 2013) şi 4,33 milioane USD (trimestrul III 2013).

Compania şi-a înjumătăţit pierderea netă, de la 16,19 milioane USD, în primele 9 luni din anul 2012, la 8,57 milioane USD în perioada ianuarie – septembrie 2013.Cantitatea de materie primă procesată în primele 9 luni ale acestui an a fost de 115 milioane tone, iar ponderea produselor conforme în totalul produselor petrochimice a fost de 97,64%.

Rompetrol Petrochemicals este unicul producător de polipropilenă din România, din 2010 fiind şi unic producător de polietilene, reuşind astfel, constant, să-şi majoreze cota de piaţă. Compania are o capacitate anuală de producţie de peste 200.000 de tone de polimeri (polipropilenă, polietilenă de joasă şi înaltă densitate).

Share.

Despre Autor

Bogdan Tudorache

Lasă un comentariu