Regulamentul privind crearea pieţei centralizate pentru bilaterale

0

Operatorii economici din piața energiei sunt invitați la o ședință joi,15 noiembrie, la sediul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru a discuta pe marginea proiectului de ordin referitor Regulament privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (en- power purchase agreements – PPA), conform investenergy.ro.

În baza propunerilor și observațiilor primite de la asociațiile de profil din domeniul energetic, respectiv AFEER și RWEA, E.ON Energie România, Uzinsider General Contractor și a unor companii dezvoltatoare de proiecte de energie eoliană, în urma consultării publice din perioada 14.09. – 15.10.2018, ANRE a realizat o sinteză a observațiilor care va fi prezentată în ședința ce va avea loc săptămâna viitoare.

Regulamentul stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a energiei electrice prin atribuirea de contracte pentru perioade lungi de livrare. Prin crearea pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare de energie electrică se urmăreşte asigurarea transparenţei tranzacţiilor prin contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru perioade lungi de livrare şi egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă, se precizează în proiectul de ordin al ANRE.

Reacțiile participanților la piață Asociația Română pentru Energie Eoliană – RWEA consideră că existența unei astfel de platforme este un lucru pozitiv, însă proiectul de ordin conține limitări ce ar trebui rezolvate sau chiar înlăturate. RWEA sesizează că profilarea producției este discriminatorie și elimină producătorii de energie regenerabilă și nu este de acord cu limitarea la un număr de minim 3 participanți care să depună oferte. În opinia reprezentanților Asociației, transparența totală a contractului este inacceptabilă, iar semnarea unui contract fără a cunoaște partenerul poate fi incompatibilă pentru companiile listate la bursă și nu numai. AFEER susține că acest cadru de tranzactionare propus prin Ordin nu poate fi aplicat și deci, obiectivul principal specificat în proiectul de Strategie Energetică, respectiv stimularea investițiilor în domeniul dezvoltării capacităților de producere a energiei electrice nu va putea fi atins. Asociația furnizorilor reiterează opinia cu privire la necesitatea reintroducerii în actul normativ primar a dreptului de a încheia contracte bilaterale negociate direct pe piata angro de energie electrică.

Noul mecanism propus de ANRE de contractare a energiei electrice pe termen mai lung printr-un proces de ofertare/contractare pe platforma OPCOM este un mecanism de vânzare-cumpărare important pentru cei care doresc să își asigure stabilitatea în vânzări, dar care nu este adecvat susținerii de noi investiții pe bază de „PPA CORPORATIST”. care presupun negocieri bilaterale complexe, cu definiții nestandard, sofisticate care nu se pot realiza decât prin negocieri directe, potrivit Uzinsider General Contractor SA. Grupul de 10 companii dezvoltatoare de proiecte de energie eoliană își manifestă îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca implementarea acestei platforme centralizate să întârzie sau să devină o barieră administrativă în calea implementării contractelor de achiziție de energie electrică pe termen lung încheiate între companii-corporații de tip Corporate PPA în spiritul și conform propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Propunerile transmise de aceste companii Autorității “ce pot face această platformă utilă ca pe o soluție intermediară până la implementarea noii directive privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și deblocarea implementării contractelor de tip Corporate PPA după modelul țărilor europene avansate” sunt: accesul la platformă trebuie să nu fie limitat de obținerea unui contract de racordare având în vedere actuale reglementările actuale privind tariful de întărire a rețelelor (Ti) ce generează costuri prohibitive penrtu majoritatea covârșitoare a proiectelor de energie regenerabilă; eliminarea discriminării capacităților de energie regenerabilă din punctul de vedere al profilării producției; eliminarea limitărilor cu privire la numărul minim de candidați calificați (cu aceeași propunere vine și E.ON Energie România); eliminarea transparenței tot ale a contractului și negocierii față de participanții din piață neimplicați în licitație.

Share.

Lasă un comentariu