Mediul de afaceri cere înființarea rapidă a organismului de reglementare pentru combustibili alternativi

0

Bogdan Tudorache

Cadrul Național de Politici (CNP), ultima etapă de transpunere a Directivei europene privind infrastructura de carburanți alternativi, va fi adoptat în câteva luni, dar oamenii de afaceri au cerut guvernului înființarea mai rapidă a organismului de reglementare, au declarat pentru energynomics.ro surse apropiate discuțiilor.

”Cadrul Național de Politici se află în avizare la Ministerul Mediului. El va fi adoptat prin hotărâre de guvern în câteva luni de zile. Am cerut însă autorităților ca organismul de reglementare, care va fi responsabil de punerea sa în aplicare, să fie înființat mai devreme, ca să se ocupe cineva de acest domeniu până atunci”, au spus sursele citate. Noul organism va fi format din membri ai ministerelor de resort și ai autorității de reglementare a pieței energetice ANRE și va fi în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

În propunerea de lege care transpune CNP în legislație, consultată de energynomics.ro, se prevede că ”pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute […] se va constitui Consiliul de Coordonare pentru Dezvoltarea Pieței pentru Combustibili Alternativi (CC DPCA)”, care ”va avea ca atribuție principală asigurarea coordonării implementării prezentului Cadru Național și cooperării între autoritățile care au responsabilități în domeniile de referință”. Consiliul va fi organizat la nivel de secretar de stat și va fi ”sprijinit de un grup de experți”. În cadrul Consiliului vor fi reprezentate permanent ministerele de resort pentru domeniile energiei, transporturilor, economiei, mediului, dezvoltării regionale, internelor, finanțelor publice, precum și, în calitate de invitați, oricare alte instituții relevante.

Guvernul a creat un grup de lucru inter-ministerial din care fac parte și membri ai organismului de reglementare al pieței energiei, ANRE, care va transpune Directiva 94 din 2014 a Comisiei Europene privind implementarea infrastructurii de combustibilii alternativi: aceasta are ca domeniu de reglementare de la gaz natural comprimat, la stații de încărcare electrice și hidrogen. Documentele principale s-au aflat în dezbatere publică până la finalul lunii august. Ulterior creionării formei finale a documentului, Guvernul va parcurge si restul pașilor necesari pentru adoptarea Cadrului Național de Politici.

Care sunt obiectivele CNP

Potrivit documentului consultat de energynomics.ro între obiectivele Cadrului Național de Politici se numără:

  • Asigurarea cadrului necesar pentru atingerea nivelului de 10% pentru cota de piață a energiei din surse regenerabile în combustibilii utilizați în transporturi, până la finalul anului 2020;
  • Adoptarea unor măsuri, de către autoritățile publice pentru asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea a circa 1.000 de puncte de încărcare și/sau realimentare, accesibile publicului. Acestea vor fi distribuite în așa fel încât să fie asigurată autonomia mijloacelor de transport pe bază de combustibili alternativi pe o rază de minim 10 km, în aglomerările urbane selectate, până la finalul anului 2020 și de minim 150 km în mediul extraurban pentru drumurile naționale, precum și de minim 70 de km pentru rețeaua TEN-T, până la finalul anului 2025. În cazul variantelor de ocolire ale orașelor, cu mai mult de o sută de mii de locuitori, vor fi asigurate suficiente puncte de încărcare, poziționate la distanțe rezonabile, preferabil de maximum 50 de km.
  • Încurajarea creșterii numărului de vehicule care utilizează combustibili alternativi, față de nivelul anului 2016, cu peste 100% până la finalul anului 2020, cu peste 200% până la finalul anului 2025 și cu peste 400% până la finalul anului 2030.
  • Asigurarea condițiilor necesare pentru construirea a cel puțin un punct de realimentare cu GNL în portul maritim din rețeaua TEN-T centrală (Constanța) până la finalul anului 2025, și a cel puțin unui punct de realimentare cu GNL în cel puțin unul din porturile interne din cadrul rețelei centrale TEN-T, până la finalul anului 2030. Administrațiile portuare, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, vor pune la dispoziția operatorilor economici terenuri portuare pentru construcția de terminale GNL, cu respectarea standardelor tehnice de infrastructură critică, în momentul în care condițiile comerciale sunt îndeplinite.
  • Asigurarea, prin întreținerea și modernizarea sistemelor existente, infrastructurii de alimentare cu energie electrică de la mal a navelor maritime și de navigație interioară, în conformitate cu cererea identificată și costurile implicate, în mod prioritar în 31/58 porturile maritime sau de navigație interioară rețelei centrale TEN-T până la finalul anului 2023, și în alte porturi, după caz, până la finalul anului 2025 de către administrațiile portuare sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care dețin în proprietate și/sau administrare aceste porturi.
  • Analiza necesității de a instala surse de alimentare cu energie electrică în aeroporturi pentru a fi utilizate în cazul avioanelor staționare, până la finalul anului 2020, de către autoritățile și/sau instituțiile publice locale și centrale cu atribuții în domeniu care dețin în proprietate și/sau administrare aceste aeroporturi.
  • Încurajarea instalării de puncte de încărcare la domiciliu/sediul social în corelare cu producerea de energie electrică în respectiva locație, pentru a asigura un lanț producție-utilizare preponderent regenerabil.
  • La stabilirea amplasamentelor punctelor de reîncărcare/realimentare cu combustibili alternativi se va avea în vedere evitarea siturilor Natura 2000.
Share.

Lasă un comentariu