Legislație Petrol și Gaze

LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

0 Norma Metodologica Legea Petrolului_24.11.2004

Guvernul României Normă metodologică din 24/11/2004 pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 ___________ Text actualizat la data de 24.04.2007. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, sunt folosiţi următorii termeni şi abrevieri:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;    c) F.G.N. -…

0 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul României Lege nr. 123 din 10/07/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 ___________ Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 21/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 23/04/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 29/05/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338…

0 Legea Petrolului 238/2004

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte: – O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007. – O.U.G. nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06/09/2011. – O.U.G. nr. 47/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 06/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1170 din 10/12/2004. – Instrucţiuni publicate în Monitorul Oficial, Partea I…