Statul român și toți cetățenii români sunt principalii beneficiari ai activităților petroliere

Vanja Aleksic, directorul general al NIS Petrol

Noutățile din domeniul explorării petroliere în domeniul onshore sunt relativ puțin numeroase în anii din urmă, mai ales în zona operațională. Procedurile sunt scumpe și complicate, mai ales într-un context legal, fiscal și de reglementare prea puțin clar și adesea advers. Am discutat cu Vanja Aleksic directorul general al NIS Petrol, una dintre cele mai dinamice companii Upstream din România în ultimii ani.

Stimate domnule Vanja Aleksic, NIS Petrol este una dintre puține companii petroliere care și-au extins portofoliul din România, în ultimii ani. Care sunt argumentele pentru această poziționare? Țin ele de contextul general al pieței sau mai degrabă de specificul perimetrelor în care v-ați implicat?

NIS Petrol este prezentă pe piața românească din anul 2012. Intrarea pe piața locală a reprezentat expresia viziunii de dezvoltare pe termen lung a grupului petrolier NIS la nivel regional. Vorbim de o abordare integrată a mai multor piețe, evoluția operațiunilor noastre din România, fie că ne referim la segmentul de Upstream sau la cel de Downstream, fiind rezultatul implementării unei viziuni de dezvoltare unitare și coordonate la nivel regional a companiei NIS. Extinderea portofoliului nostru de pe piața locală, sigur că a avut la bază, dacă ne referim la segmentul de Upstream tradiția industriei în Vestul României, care ne îndreptățea să fim interesați și să ne propunem identificarea unor zăcăminte petroliere sau de gaz natural în această zonă. Acest proiect însă a fost încadrat de NIS într-o abordare coordonată a bazinului geologic Panonic, pe mai multe piețe.

În toate cele șase perimetre din portofoliu, NIS Petrol are rolul de operator. Ce presupune această calitate? Ce tip de operațiuni desfășurați în România?

NIS Petrol deține statutul de operator în 6 perimetre onshore concesionate, împreună cu partenerii săi, în vestul României. În această calitate, NIS Petrol poartă principala responsabilitate, având calitatea de operator, pentru derularea la timp a tuturor operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate față de Statul Român prin contractele de concesiune. NIS Petrol asigură resursele financiare și tehnologice necesare pentru buna derulare a proiectelor de explorare din cele 6 perimetre. Totodată, NIS Petrol implementează, direct sau prin subcontractori specializați, toate tipurile de operațiuni petroliere prevăzute în programele de explorare, începând cu faza de prospectare seismică și trecând prin toate etapele, până la demararea producției experimentale.

România are o istorie îndelungată în exploatarea resurselor de petrol și gaze. În ce constă potențialul pe care compania NIS Petrol îl are în vedere în perimetrele în care este activă? Ce indicii aveți în urma campaniei de explorare desfășurată în România cu privire la volumul producției estimate (petrol / gaze)?

Campania de explorare derulată de NIS Petrol în ultimii ani în vestul României a condus la identificarea unor noi zăcăminte de resurse petroliere convenționale, în zonele Jimbolia și Teremia Nord. În cazul perimetrului de la Jimbolia, în baza datelor obținute, vom începe anul viitor producția experimentală de gaz natural, în timp ce, în cazul zăcământului din zona Teremia Nord, este prevăzută demararea producției de țiței, tot anul viitor. Este totuși devreme în această etapă să vorbim de potențialul comercial al celor două acumulări. Vom reveni cu mai multe informații odată ce vom putea analiza rezultatele pe care le vom obține în anii următori în cadrul operațiunilor de producție experimentală. De asemenea, mai avem de finalizat operațiunile de explorare și în alte perimetre. Putem spune însă că anul 2018 a fost cu siguranță foarte bun pentru operațiunile noastre Upstream din România. Am demarat forajul la două sonde de explorare, alte două fiind în faza de autorizare și am colectat date seismice 2D și 3D în trei dintre perimetre. Este un rezultat deosebit, care poziționează NIS Petrol ca vârf de lance al industriei din punct de vedere al îndeplinirii obligațiilor de explorare din Runda a X-a de concesionare. Este un merit colectiv pentru care le mulțumesc, și cu această ocazie, colegilor și partenerilor noștri.

NIS Petrol este parte dintr-un grup care operează în mai multe țări din regiune. Există vreo formă de sinergie care încurajează investițiile în vestul României? În ce constă aceasta?

Desigur. Așa cum subliniam și mai devreme, investițiile grupului NIS în România, fie că ne referim la zona de Upstream sau de Downstream, fac parte dintr-o abordare unitară promovată la nivel regional de grupul NIS. Pe segmentul Upstream, urmărim prin operațiunile din vestul României să coroborăm experiențele dobândite aici cu cele din Ungaria și Serbia și să obținem o viziune cât mai completă și cât mai corectă a bazinului Panonic. Pe segmentul Downstream, alături de Serbia, avem o amprentă semnificativă în mai multe țări din regiune: Bosnia Herțegovina, Bulgaria și România. Pentru asigurarea cantităților necesare de carburanți pentru tot lanțul nostru de distribuție de la nivel regional, precum și a calității celei mai înalte a acestora, grupul NIS a investit sume considerabile în unitățile de rafinare pe care le deține în Serbia, în special în rafinăria de la Pancevo, care la sfârșitul anului trecut a intrat într-o nouă fază amplă de modernizare, cu o investiție semnificativă de pe 300 de milioane de dolari. Proximitatea capacităților de rafinare de piețele de distribuție ne va permite să derulăm operațiunile de aprovizionare cu carburanți a stațiilor noastre, în condițiile unei eficiențe ridicate. Reușim să rămânem astfel înalt competitivi pe o piață puternic concurențială.

Care sunt cele mai complicate zone de activitate în prezent? Țin ele de accesul la terenuri, pentru prospectare, de săparea sondelor, de resursa umană, altceva?

Fiecare din coordonatele pe care le-ați menționat pot ridica anumite provocări mai mici sau mai mari în derularea operațiunilor din segmentul Upstream. Cu atât mai mult apreciem progresele deosebite pe care am reușit să le înregistrăm în campania de explorare din vestul României, atât în ultimii ani, cât și în mod particular în anul 2018. Pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, cred că putem vorbi, nu doar în cazul NIS Petrol, ci la nivel de industrie, de dificultățile legate de zona de depășire a anumitor blocaje care intervin în zona de colectare a datelor seismice. Aici putem face referire cred la două cauze centrale. Pe de o parte, și probabil că este vina și a noastră ca industrie, nu există întotdeauna la nivelul comunităților locale un nivel ridicat de înțelegere a rolului și beneficiilor explorării petroliere. Operațiunile de explorare se desfășoară în baza unui acord cu statul român. Statul român și prin extensie toți cetățenii români sunt principalii beneficiari ai acestor activități, fie că vorbim de cunoașterea resurselor subsolului, în condițiile în care toate investițiile sunt derulate de operatori privați, sau, în cazul unor rezultate pozitive, de locuri de muncă, taxe, impozite, de redevențe, de consolidarea independenței energetice etc. O a doua cauză este generată de lipsa actualizării legislației în domeniu, respectiv a legii petrolului, pentru ca aceasta să fie adusă la contextul actual în care se desfășoară operațiunile de explorare petrolieră. Cu bunăvoință din partea tuturor părților interesate am însă convingerea că aceste aspecte vor putea fi corectate în anii următori, astfel încât această industrie de tradiție de pe piața locală să contribuie din ce în ce mai puternic la dezvoltarea României.

Care sunt perspectivele de valorificare a producției pe care o anticipați în România? Prețul de referință pentru petrol este la cote confortabile, în prezent, iar segmentul gazelor naturale pare că se coagulează potrivit unor principii de piață liberă. Care sunt oportunitățile și care sunt riscurile pe care le identificați în prezent?

Este încă devreme să ne referim la perspectivele de valorificare comercială a unei producții de petrol și/sau gaz natural. Din acest motiv nu vă pot răspunde decât de o manieră ipotetică, luând în calcul un posibil scenariu viitor al rezultatelor noastre din Upstream și un context prezent al pieței de profil, context care și el este extrem de dinamic. Din acest motiv, fie că ne referim la oportunități sau la riscuri, trebuie să avem în vedere și perspectiva globală și cea națională. Din punct de vedere al perspectivei globale, este greu de estimat care va fi evoluția prețului de referință la care făceați referire. Situația Iranului ca exportator de petrol este impredictibilă în contextul sancțiunilor promovate de Statele Unite la adresa sa. Arabia Saudită a anunțat recent reducerea producției de țiței. Venezuela traversează și ea un context intern dificil și cumva evoluțiile viitoare sunt impredictibile. Lista poate continua și fiecare din aceste situații, poate influența, prin propriile caracteristici viitoare, prețul barilului de petrol. În ce privește piața locală, zona de oportunități și de riscuri ține în mare măsură strict de zona de politici publice, unde sigur că pe zona de accize spre exemplu nu putem cunoaște care vor fi abordările viitoare.

Share.

Lasă un comentariu