Foaie de parcurs pentru dezvoltarea sectorului gazier din România

0

Studiul „Perspectivele gazului natural în România și modalități de valorificare superioară a acestuia”, realizat de Vasile Iuga și Radu Dudău, cu sprijinul Federației Patronale Petrol și Gaze – FPPG, este o radiografie densă și detaliată a sectorului gazier din România. Documentul de peste 50 de pagini include și un set extins de măsuri pe care autorii le consideră benefice pentru dezvoltarea sectorului în acești ani.

Vasile Iuga a subliniat potențialul considerabil pe care România în acest sector. “Punctăm faptul că gazul reprezintă cel mai important combustibil din economia românească – 31% din balanța de energie primară, iar în prezent producția internă acoperă aproape în totalitate consumul”.

„Factorii decisivi pentru formarea unei piețe lichide, transparente și adânci presupun un cadru instituțional și de reglementare modern, favorabil investițiilor în infrastructura gazieră esențială: rețele de transport, interconectori, depozite de înmagazinare, capacități de lichefiere și regazificare”, a susținut profesorul Radu Dudău.

Organizate în șase capitole, aceste măsuri iau forma unei foi de parcurs pentru anii următori și sunt însoțite, fiecare în parte, de instituția sau organizațiile chemate să acționeze.

Explorare și producție

 • Clarificarea cadrului fiscal
 • Legea Offshore
 • Clarificarea procesului birocratic de obținere a avizelor, autorizațiilor și permiselor
 • Redefinirea metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței

Piața de tranzacționare

 • Continuarea liberalizării pieței de tranzacționare a gazelor naturale, prin adoptarea legii de aprobare a OUG 64/2016 și clarificarea situației piețelor de tranzacționare centralizată
 • Liberalizarea pieței de furnizare

Infrastructura

 • Mărirea capacității de extracție zilnică din depozitelor de înmagazinare subterană și funcționarea în regim multi-ciclu a depozitelor
 • Construirea de noi capacități de înmagazinare
 • Construirea conductei Tuzla-Podișor și conectarea proiectelor din Marea Neagră la sistemul național de transport al gazelor naturale
 • Realizarea capacităților de flux bidirecțional în punctul de interconectare Isaccea pentru valorificarea capacității sistemului de tranzit
 • Construirea segmentului românesc al BRUA, fazele 1,2,3

Consumul – producția de electricitate

 • Conversia unor grupuri de bază de cărbune la gaze naturale
 • Remunerarea adecvată a flexibilității asigurate de centralele pe bază de gaze naturale
 • Cofinanțarea publică a investițiilor în noi capacități pe bază de gaze naturale, folosind certificatele EUA

Consumul – transporturi

 • Reintroducerea unei taxe de mediu la înmatricularea autovehiculelor
 • Accesarea de fonduri europene pentru construcția de puncte de reîncărcare cu GNC

Consumul casnic

 • Dezvoltarea de sisteme de distribuție a GNC în zonele în care extinderea conductelor de distribuție este neeconomică
 • Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale prin accesarea fondurilor europene de coeziune și prin eventuala acoperire a costurilor de racordare pentru anumite categorii de consumatori

Consumul industrial

 • Regenerarea platformelor chimice și petrochimice prin politici economice, fiscale și de ajutor de stat

Protecția consumatorului vulnerabil și extinderea accesului la energie

Alinierea la politicile europene de prevenire a schimbărilor climatice

Este încurajator să constatăm că toate măsurile identificate de autorii studiului fie apar în planurile de viitor ale autorităților sau se află deja în stadii finale de aprobare la nivelul Guvernului sau al Parlamentului.

Share.

Lasă un comentariu