Integrarea surselor regenerabile de energie în sistemul electroenergetic

MOTIVATIE

  • Dezvoltarea accelerată a Generarii Distribuite (GD) și a Surselor Regenerabile de Energie (SRE) și impactul acestora asupra rețelelor electrice de transport și distribuție
  • Provocări privind schimbări legislative pentru integrarea surselor de generare distribuită (SGD) şi SRE în rețele electrice (politici de reglementare şi stimulente).

OBIECTIVE

  • Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în domeniul integrării SGD și SRE în sistemul electroenergetic românesc
  • Necesitatea adaptării legislaţiei primare și secundare în vederea limitării riscurilor de investitor
  • Definirea criteriilor tehnice transparente pentru accesul la reţea.

SUBIECTE DE INTERES

  • Calitatea energiei electrice in Punctul Comun de Conectare (PCC)
  • Evoluția pierderilor de energie electrice în rețelele electrice funcție de gradul de penetrare a SGD și SRE
  • Cerințe și condiționări privind racordarea SGD şi SRE în sistemul electroenergetic
  • Sisteme de stimulente oferite investitorilor şi operatorilor de reţea pentru integrarea SGD în reţelele electrice
Share.

Lasă un comentariu