Consultare publică privind viitoarele norme ale UE pentru reducerea emisiilor de metan

0

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind reglementarea emisiilor de metan în sectorul energetic. Obiectivul acestei consultări de 12 săptămâni este să contribuie la pregătirea de către Comisie a propunerilor de noi acte legislative ale UE pentru a reduce suplimentar emisiile de metan în sectorul energetic; acestea vor fi prezentate în cursul acestui an, așa cum impune strategia UE privind metanul, publicată în octombrie 2020.

Reducerea emisiilor de metan este una dintre inițiativele prioritare din cadrul acordului ecologic european, iar strategia UE privind metanul evidențiază potențialul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice esențiale, precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Strategia privind metanul are ca scop limitarea creșterii temperaturii globale până în 2050, îmbunătățirea calității aerului și consolidarea poziției de lider a UE la nivel mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

55% până în 2030

Deși se preconizează că politicile existente privind emisiile de gaze cu efect de seră altele decât CO2 vor reduce emisiile de metan la nivelul UE cu 29% până în 2030, față de nivelurile din 2005, studiul de impact realizat recent de Comisie cu privire la obiectivele climatice în 2030 a stabilit că un nivel mai ambițios al UE în ceea ce privește reducerea globală a emisiilor până la 55 % în 2030 ar impune, de asemenea, un efort accelerat de combatere a emisiilor de metan. UE și-a asumat ținte de reducere a tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră, emisiile antropice de metan fiind reflectate la nivel național prin ținte obligatorii de reducere a emisiilor în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor (ESR). Cu toate acestea, în prezent nu există nicio politică dedicată reducerii emisiilor antropice de metan din sectorul energetic.

Obiectivele specifice ale politicilor propuse sunt de tipuri:

  • menite să îmbunătățească disponibilitatea și acuratețea informațiilor privind sursele specifice de emisii de metan asociate cu energia consumată în UE
  • menite să pună în aplicare obligațiilor UE impuse companiilor în vederea atenuării acestor emisii pe diferite segmente ale lanțului valoric al energiei

Cuprinzând 9 secțiuni cu un total de aproape 150 de întrebări, consultarea se va desfășura până la finalul zilei de 30 aprilie – perioada standard de 12 săptămâni. Cele mai multe întrebări sunt de tipul bifați răspuns plus spațiu pentru explicații suplimentare. Răspunsurile pot fi transmise în toate limbile oficiale ale UE.

Metanul este al doilea cel mai important gaz cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. Într-un interval de timp de 100 ani, metanul are un potențial de încălzire globală de 28 ori mai mare decât dioxidul de carbon și este de 84 ori mai puternic într-un interval de timp de 20 ani. Prin urmare, emisiile de metan sunt extrem de relevante pentru obiectivele climatice asumate pentru anul 2050. În plus, metanul este un poluant local puternic al aerului și contribuie la formarea ozonului, ceea ce provoacă în sine probleme grave de sănătate.

Aproximativ o treime din emisiile antropice globale de metan provin din sectorul energetic. Agenția Internațională pentru Energie estimează că 45% din aceste emisii pot fi reduse fără costuri nete, având în vedere că metanul este un produs comercializabil sub formă de gaze naturale. Reducerea cu 50% a emisiilor de metan asociate activității umane în următorii 30 ani ar putea atenua, până în 2050, schimbările de temperatură la nivel mondial cu 0.2°C, un pas important către menținerea creșterii temperaturii sub 2°C.

Prevenirea scurgerilor de metan

În cadrul strategiei UE privind metanul, adoptată în octombrie 2020, Comisia Europeană elaborează o propunere legislativă pentru a preveni scurgerile de metan din sectorul energetic. Acesta va include norme obligatorii privind monitorizarea, raportarea, verificarea, detectarea și remedierea scurgerilor în sectorul energetic și va lua în considerare norme privind ventilația de rutină și arderea cu flacără deschisă. Propunerea urmează să fie adoptată în 2021 și va contribui la atingerea obiectivului UE privind clima pentru 2030 și a obiectivului său privind neutralitatea climatică pentru 2050.

Pentru a înțelege mai bine natura și dimensiunea problemei în cadrul UE, Comisia Europeană a lansat în 2019 o cerere de ofertă pentru un studiu privind limitarea emisiilor de metan în sectorul energetic. Pe lângă identificarea principalelor lacune în materie de cunoștințe și a potențialelor puncte cheie, studiul va oferi recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a măsurării, monitorizării și detectării. Studiul urmărește, de asemenea, să evalueze politicile existente și inițiativele voluntare ale industriei la nivel global și să ofere recomandări de politici pentru UE.

Forma finală a studiului va fi făcută public în 2021.

Share.

Lasă un comentariu