Categorie: Termo

0 Norma Metodologica Legea Minelor_14.10.2003

Guvernul României Normă din 14/10/2003 pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 ___________ Text actualizat la data de 06.04.2004. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 431/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 06/04/2004.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele minerale;…

0 Instrucțiuni Legea Minelor_30.04.2009

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale   Instrucţiuni din 30/04/2009 privind eliberarea permiselor de exploatare ___________ Text actualizat la data de 18.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 142/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30/09/2010. – Ordinul nr. 125/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 18/02/2011.     Prezentele instrucţiuni fac referire şi detaliază art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.    Art. 1. – (1)…

0 Legea Minelor 85/2003

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte: – Legea nr. 237/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22/06/2004. – Legea nr. 284/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 13/10/2005. – O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007. – Legea nr. 262/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009. – O.U.G. nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637…

1 89 90 91 92