Specialist Achizitii Veolia Energie Prahova - Veolia Energie Prahova


Aplică acum!

SPECIALIST IN ACHIZITII

Cu raportare catre Şef Birou Achizitii, responsabilitaţile postului includ:

 • Verificarea existentei condiţiilor de lansare a achizitiilor solicitate de clienti interni (cerere interna de achizitie, referat de necesitate, raport de necesitate si oportunitate, determinarea valorii estimate, caiet de sarcini sau specificati tehnice dupa caz, valoare bugetata);
 • Estimarea achizitiei si intocmirea memoriului justificativ pentru alegerea procedurii de achizitie;
 • Realizarea achizitiei directe, dupa caz, cu intocmirea documentatiei corespunzatoare (fisa de date, formulare, analiza cumparari directe/proces verbal de deschidere a ofertelor, hotarare de adjudecare), sau
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (fisa de date a achizitiei, note justificative, criterii de calificare, criteriul de adjudecare, formulare, invitatii, formulare de contract si anexele acestuia);
 • Transmiterea anuntului de participare/intentie in Sistemul Electronic de Achiziti Publice (SEAP);
 • Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire;
 • Analizarea si solutionarea contestatiilor;
 • Intocmirea raportului procedurii si transmiterea notificarii procedurii;
 • Lansarea comenzilor in sistem informatic pe baza cererilor interne de achizitie, in baza contractului existent
 • Realizarea evaluarii furnizorilor conform procedurii;
 • Participarea la realizarea planului anual de achizitii din zona de responsabilitate;
 • Urmarirea derularii procedurilor proprii de achizitie conform planului anual de achizitii; demararea acestora astfel incat sa fie finalizate inainte de expirarea contractului in vigoare;

Cerinţe:

 • Studii superioare finalizate.
 • Facultate tehnica sau economica cu specializare ulterioara in achizitii publice
 • Calificari: Expert achizitii publice/ specialist in achizitii/ agent contractari si achizitii

Experienta:

 • 3- 5  ani in post similar in zona de achizitii publice

Activitatea postului se va desfaşura în cadrul Veolia Energie Prahova, punct de lucru Brazi.

Aplică acum!
Share.
Electricitate
0

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, Sucursala Cernavoda, recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Director Economic…

0

Responsabilităţi Integrarea în Programul E.ON pentru Absolvenţi, cu o durată de 24 luni. Programul presupune…

0

Responsabilităţi Integrarea în Programul E.ON pentru Absolvenţi, cu o durată de 24 luni. Programul presupune…