INGINER ENERGETICIAN EFICIENTA ENERGETICA - Veolia


Aplică acum!

RESPONSABILITATI:

Functionare Centrala:
- Intocmeste bilantul zilnic de combustibil si de energie
- Intocmeste si gestioneaza baza de date privind functionarea echipamentelor principale
- Intocmeste diagrama Sankey pentru fluxurile de energie din centrala
- Analizeaza si verifica parametrii regimului de functionare al turbinelor, cazanelor si instalatiilor de termoficare din CET Brazi si sesizeaza abateri de la parametrii nominali care pot influenta functionarea in conditii de siguranta si economicitate a echipamentelor
- Stabileste consumul de pacura si de gaze pe fiecare cazan
- Calculeaza, verifica si stabileste cantitatile zilnice de energie termica abur si apa fierbinte preluate de comsumatorii de energie termica ai Veolia Energie Prahova
- Calculeaza zilnic principalii indicatori tehnici de functionare a centralei
- Analizeaza functionarea aparatelor de masura si control care vizeaza functionarea in conditii de siguranta si economicitate a echipamentelor si instalatiilor precum si a celor prin care se stabilesc productie, consumurile, consumurile specifice, vanzarile si decontarile catre consumatori
- Verifica datele privind cantitatile preluate de la furnizori de gaz metan si gaz de rafinarie si se inregistreaza cantitatile consumate zilnic.
- Verifica datele referitoare la intrarile de pacura prin intocmirea bilantului intre cantitatile de pacura consumate, livrate de furnizor si stocurile din rezervoarele VEP
- Participa la efectuarea masuratorilor de performanta care se executa inainte si dupa realizarea reparatiilor, a modernizarilor si colaborarea cu departamentele: Turbine, Cazane si cu Institutiille de specialitate care executa masuratori
- Intocmeste si gestioneaza baza de date privind numarul de ore de functionare, de stationare in reparatii planificate, in reparatii accidentale si in rezerva al turbogeneratoarelor si transformatoarelor din CET Brazi 1. Pentru agregatele oprite se va mentiona si cauza incidentelor.
- Identifica si analizeaza zilnic anomaliile cu impact tehnico- economic major care apar in sistemul informatic SCADA
- Aplica metodologia ANRE privind impartirea combustibilului consumat in centrala intre energia electrica si energia termica pe surse de producere
- Propune actiuni pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta

Piata de Energie
- Intocmeste si transmite la OPCOM rapoartele zilnice privind productia de energie electrica si termica
- Intocmeste notificarile finale de productie necesare pentru a doua zi de Tranzactionare ce precede Ziua de livrare pentru fiecare sursa de producere
- Intocmeste si transmite la OPCOM Notificarile Preliminare Saptamanale/ lunare/ anuale pentru productia estimata pentru fiecare zi a saptamanii urmatoare/ luna/ an
- Urmareste confirmarea de la OPCOM a productiei prioritare pentru VEP

Relatia cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
- Calculeaza stocurile de pacura ( cantitatea de productie proprie si cantitatea rezerva de stat) necesare la inventarierea lunara a stocului de pacura
- Intocmeste procesele verbale de inventariere a Rezervei de Stat

Relatia cu Institutul de Statisitica

Intocmeste si sustine situatiile lunare/ anuale/ conform solicitarii Institutului de Statistica provind productia de energie electrica si termica, stocurile de combustibil, consumurile de combustibil

CERINTE:

Studii: 
-Studii superioare in domeniul electroenergetic

Experienta: 
-Vechime in munca : Minim 1 an in domeniul productiei energiei termice si electrice (inclusiv experienta in internship)

Abilitati si competente personale:
-Receptivitate, calm, seriozitate,corectitudine, discretie, discernamant, incredere in sine, flexibilitate, promptitudine.
-Capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata, judecata rapida
-Rezistenta la sarcini repetitive
-Capacitate de relationare si comunicare
-Analiza si sinteza
-Coordonare proiecte si respectarea termenelor- limita

Cunostine:
- Tehnice in domeniul energetic
- Legislatia specifica
- Reglementari, normative, metodologii specifice domeniului
- Limba engleza/ franceza
- Cunostinte operare PC (Windows, MS Office, Multicash, Outlook, Internet Explorer);
- Alte programe informatice in functie de reglementarile legale;

Aplică acum!
Share.