Director Economic CNE Cernavodă - SN Nuclearelectrica SA


Aplică acum!

Loc de muncă în Cernavodă, adresa: str. Medgidiei nr 2, jud Constanţa

Raportează către: Director Sucursala CNE Cernavodă

Raportare funcţională către: Director Financiar SNN Executiv – sediul central

Cerinţe obligatorii:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă (profil economic)
 • Cel putin o (una) specializare / certificare profesională: auditor financiar (membru CAFR) şi/sau expert contabil (membru CECCAR) şi/sau consultant fiscal (membru CCF) şi/sau membru ACCA - UK (schema profesională)
 • Minim 10 ani experienţă în domeniul financiar contabil, din care minim 5 ani în funcţii de conducere (contabil şef, director economic / financiar) şi minim 3 ani în companii cu cifra de afaceri de peste 100 milioane lei
 • Experienţă în implementare şi utilizare sisteme financiar contabile complexe
 • Cunoştinţe şi experienţă în domeniul Standardelor Internaţionale de raportare Financiară - IFRS
 • Cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei financiar – contabile, fiscal, achiziţii publice, control financiar, relaţii de muncă
 • Limba engleză – fluent

Constituie avantaje:

 • Studii postuniversitare (masterat, studii aprofundate, inclusiv studii de tip MBA/ EMBA)
 • Specializari, certificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala
 • Experienta in companii din domeniul energiei electrice
 • Experienta in domeniul achizitiilor publice
 • Cunostinte despre piata de capital, companii listate la bursa

Alte cerinte specifice postului:

 • Aptitudini de conducere
 • Capacitate de comunicare
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite
 • Abilitati pentru munca in echipa
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite
 • Capacitate de negociere
 • Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine
 • Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului

Comitete / foruri decizionale din care face parte Directorul Economic CNE Cernavoda

 • Consiliul Tehnico-Economic al CNE Cernavoda
 • Comisia centrala de inventariere anuala a SNN SA (membru)
 • Comisia de inventariere anuala – CNE Cernavoda (presedinte)Comisia de Negociere a CCM SNN SA (membru)

Trimiteti spre analiza CV – ul dvs. in limba romana la adresa: nuclearelectrica at georgebutunoiu.com pana la data de: 2 iulie 2015

George Butunoiu SRL va analiza candidaturile depuse si va trimite catre SNN numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate, conform procedurii de recrutare.

Numai candidatii selectati vor trimite dosarele de candidatură complete. Acestea se depun pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: “Procedura de Recrutare Director Economic CNE Cernavoda, Societatea Națională NUCLEARELECTRICA SA”, la sediul George Butunoiu SRL din București, str. Andrei Muresanu nr. 17, sector 1, cod poștal 011841, Bucuresti

Aplică acum!
Share.

Despre Autor

Gabriel Avăcăriței

Jurnalist experimentat atât în mass-media tradiționale, cât și în cele noi, Gabriel este redactorul șef al energynomics.ro din 2013. Excelentele sale abilități de comunicare, organizare a informației și editare sunt puse la treabă zi de zi, pentru a dezvolta proiectele platformei de comunicare energynomics.ro: site-ul, revista, emisiunea TV și evenimentele proprii.

0

George Butunoiu cauta un director executiv pentru departamentul de energie al uneia dintre cele mai…