General Manager – Pitești Nuclear Fuel Plant - SN Nuclearelectrica SA


Aplică acum!

Loc de muncă: Mioveni, str. Câmpului nr 1, Argeş

Raportează către: Director General al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica SA

Cerinţe obligatorii:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
 • Minim 10 ani experienţă profesională în domeniul producţiei industriale, din care minim 5 ani de experienţă în funcţii de conducere / management
 • Fluenţă în limba română şi engleză
 • Integritate, etica, profesionalism
 • Rezistenţă mare la stres
 • Abilităţi de comunicare interpersonală
 • 2 scrisori de recomandare din partea unor organizaţii în cadrul cărora a lucrat, furnizate de persoane cu un nivel de senioritate similar sau superior cu cel al candidatului

Constituie avantaje:

 • Studii de masterat, studii aprofundate, studii doctorale sau de tip MBA/ EMBA
 • Studii post universitare, stagii de pregatire, cursuri in domeniul managementului productiei, planificarii, organizarii activitatii de productie
 • Experienta relevanta in activitati care implica ciclul de productie in domeniul energetic
 • Cunostinte de legislatie in domeniul nuclear

Principalele responsabilitati ale postului:

 • Organizeaza si conduce toate activitatile tehnice, economice si de alta natura ale sucursalei
 • Raspunde de intocmirea programelor anuale de activitate a FCN si urmareste realizarea acestora pe directiile de dezvoltare, activitati de investitii, cresterea productivitatii
 • Stabileste politica referitoare la calitate, mediu, protectie fizica, securitatea muncii
 • Aproba programele anuale de pregatire profesionala
 • Aproba documentele cu caracter de procedura, norme si regulamente care reglementeaza activitatea sucursalei in vederea aplicarii si inaintarii spre aprobare a organelor de reglementare
 • Exercita in mod sistematic controlul asupra modului in care salariatii din subordine isi duc la indeplinire sarcinile si obiectivele
 • Face evaluarea performantelor salariatilor din subordine, aplicand sau propunand masuri corective, dupa caz
 • Colaboreaza pe linie ierarhic functionala cu departamentele si directiile din sediul central – SNN Executiv

Trimiteti spre analiza CV ul dvs in limba romana la adresa: nuclearelectrica at georgebutunoiu.com pana la data de: 2 iulie 2015

George Butunoiu SRL va analiza candidaturile depuse si va trimite catre SNN numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate, conform procedurii de recrutare din SNN.

Numai candidatii selectati vor trimite dosarele de candidatură complete. Acestea se depun pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: “Procedura de Recrutare Director Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti, Societatea Națională NUCLEARELECTRICA SA”, la sediul George Butunoiu SRL din București, str. Andrei Muresanu nr. 17, sector 1, cod poștal 011841, Bucuresti

Aplică acum!
Share.

Despre Autor

Gabriel Avăcăriței

Jurnalist experimentat atât în mass-media tradiționale, cât și în cele noi, Gabriel este redactorul șef al energynomics.ro din 2013. Excelentele sale abilități de comunicare, organizare a informației și editare sunt puse la treabă zi de zi, pentru a dezvolta proiectele platformei de comunicare energynomics.ro: site-ul, revista, emisiunea TV și evenimentele proprii.

0

George Butunoiu cauta un director executiv pentru departamentul de energie al uneia dintre cele mai…