Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
NumeComisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
SectorAutoritate publică
Oameni cheieConstantin Popescu - Presedinte
Disclaimer
Atribuții
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România. CNCAN are personalitate juridică şi se află în subordinea Primului Ministru. CNCAN deţine o experienţă bogată, de peste 30 de ani, în domeniul său de competenţe, şi deţine rol important în asigurarea respectării cu stricteţe a cerinţelor de securitate nucleară şi de radioprotecţie în România. CNCAN urmăreşte îndeplinirea prevederilor Legii 111/1996 privind desfăsurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu completările ulterioare. CNCAN asigură expertiza tehnică şi interfaţa de specialitate, în relaţiile României cu organismele şi organizaţiile internaţionale (AIEA, CE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN asigură cooperarea cu autorităţile similare din alte ţări, pentru implementarea Acordurilor Guvernamentale, în sfera de competenţe ale reglementatorului pentru sectorul nuclear.
La nivel naţional, CNCAN este responsabil cu elaborarea Raportului Naţional pentru Convenţia de Securitate Nucleară şi prezentarea acestuia în faţa comunităţii internaţionale, precum şi cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleară a României.
Contact
Adresă
Str. Lt. Zalic Nr. 4, Sector 6, București
Telefon
+4.021.316.05.72
Ultimele știri
Share.
Autorități
0 Consiliul Concurenței
În calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, instituţia pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale, dar şi a celor comunitare de concurenţă. În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei are rolul de autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi ...
Autorități
0 Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
O.P.S.P.I. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează în coordonarea Ministrului Economiei, exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în procesul de privatizare din domeniul său de activitate şi derulează, în numele Ministerului Economiei, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al ...
Autorități
0 Organismul Intermediar pentru Energie
În cadrul procesului de pregătire a cadrului instituţional pentru coordonarea, gestionarea şi implementarea asistenţei financiare comunitare a apărut necesitatea înfiinţării Organismului Intermediar pentru Energie. Baza legală de organizare şi funcţionare a Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) o reprezintă H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a ...