Comisia Națională de Prognoză

Comisia Națională de Prognoză
NumeComisia Națională de Prognoză
SectorAutoritate publică
Oameni cheieIon Ghizdeanu - Președinte
Adrian Gorun - Secretar General
Disclaimer
Atribuții
Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale:
- elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;
- elaborează, în colaborare cu instituţiile de profil, Programul Economic de Preaderare, care conţine principalele obiective de politică economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;
- coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
- evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
- participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;
- gestionează şi implementează programe de asistenţă PHARE destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului Economic de Preaderare precum şi în vedere perfecţionării activităţii de previziune;
- elaborează şi actualizează, periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională, în scopul aprobării şi cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;
- evaluează şi certifică, conform prevederilor Legii 312/2001 programele de restructurare propuse de societăţile comerciale aflate pe lista RICOP;
- monitorizează şi analizează, periodic, efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăţi şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a acestora;
- elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiecţia formării şi utilizării produsului intern brut, determină eficienţa utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic.
Contact
Adresă
Str. Cristian Popisteanu 2-4, Sector 1, 010024 București
Telefon
+4.021.317.00.48, +4.021.317.00.61
Ultimele știri
Share.
Autorități
0 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România. CNCAN are personalitate juridică şi se află în subordinea Primului Ministru. CNCAN deţine o experienţă bogată, de peste 30 de ani, în domeniul său de competenţe, şi deţine rol ...
Autorități
0 Consiliul Concurenței
În calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, instituţia pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale, dar şi a celor comunitare de concurenţă. În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei are rolul de autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi ...
Autorități
0 Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
O.P.S.P.I. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează în coordonarea Ministrului Economiei, exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în procesul de privatizare din domeniul său de activitate şi derulează, în numele Ministerului Economiei, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al ...
Autorități
0 Organismul Intermediar pentru Energie
În cadrul procesului de pregătire a cadrului instituţional pentru coordonarea, gestionarea şi implementarea asistenţei financiare comunitare a apărut necesitatea înfiinţării Organismului Intermediar pentru Energie. Baza legală de organizare şi funcţionare a Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) o reprezintă H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a ...