Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
NumeAutoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
SectorAutoritate publică
Oameni cheieNicolae Havrileț - Președinte
Emil Calotă - Vicepreședinte
Disclaimer
Atribuții
-promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung;
-dezvoltarea pieţelor regionale competitive şi funcţionale, integrate în piaţa internă europeană de energie electrică;
-eliminarea restricţiilor privind comerţul transfrontalier cu energie electrică şi gaze naturale, pentru a satisface cererea şi a îmbunătăţi integrarea pieţei naţionale în piaţa internă europeană de energie electrică şi gaze naturale;
-dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienţei energetice şi -integrarea surselor regenerabile de energie, precum şi a producţiei distribuite atât în reţeaua de transport, cât şi în reţeaua de distribuţie;
-facilitarea accesului la reţea pentru capacităţile noi de producţie, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanţi la piaţa de energie electrică şi gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie;
-asigurarea acordării de stimulente operatorilor de reţea electrică/sisteme de gaze naturale şi celorlalţi utilizatori de reţele electrice/sisteme de gaze naturale, pentru a creşte eficienţa funcţionării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei şi pentru a accelera integrarea în piaţă;
-protecţia consumatorului, prin asigurarea unei pieţe concurenţiale eficiente, prin sprijinirea clienţilor vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienţilor finali la datele proprii de consum necesare în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, precum şi prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor;
-garantarea respectării de către operatorii economici din sectorul energiei şi gazelor naturale a obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte transparenţa.
Contact
Adresă
Str. Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, 020995 București
Telefon
+4.021.311.22.44, +4.021.327.81.00
Ultimele știri
Share.
Autorități
0 Comisia Națională de Prognoză
Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale: - elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială; - elaborează, în colaborare ...
Autorități
0 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România. CNCAN are personalitate juridică şi se află în subordinea Primului Ministru. CNCAN deţine o experienţă bogată, de peste 30 de ani, în domeniul său de competenţe, şi deţine rol ...
Autorități
0 Consiliul Concurenței
În calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, instituţia pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale, dar şi a celor comunitare de concurenţă. În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei are rolul de autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi ...
Autorități
0 Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
O.P.S.P.I. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează în coordonarea Ministrului Economiei, exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în procesul de privatizare din domeniul său de activitate şi derulează, în numele Ministerului Economiei, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al ...
Autorități
0 Organismul Intermediar pentru Energie
În cadrul procesului de pregătire a cadrului instituţional pentru coordonarea, gestionarea şi implementarea asistenţei financiare comunitare a apărut necesitatea înfiinţării Organismului Intermediar pentru Energie. Baza legală de organizare şi funcţionare a Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) o reprezintă H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a ...