Acord privind Mecanismul pentru interconectarea Europei – 33,7 miliarde de euro

0

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în legătură cu propunerea privind Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), în valoare de 33,7 miliarde EUR, ca parte a următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Programul privind Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină investițiile în rețelele europene de infrastructuri din sectorul digital, energetic și al transporturilor. El va sprijini dubla tranziție verde și digitală, contribuind la realizarea ambițioaselor obiective ale Pactului verde european și ale deceniului digital.

De asemenea, el va sprijini obiectivele Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, punând bazele abordării prin care sistemul de transport al UE își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient la crizele viitoare. Programul va acorda prioritate modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi calea ferată, precum și dezvoltării punctelor de încărcare pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.

Componenta digitală a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la dezvoltarea și implementarea de infrastructuri digitale transfrontaliere inovatoare, securizate și sustenabile, pentru a favoriza dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și pentru a seconda viziunea Europei în deceniul digital pentru 2030, pornind de la obiectivele societății gigabiților pentru 2025. De asemenea, această componentă va dota principalele axe de transport, cum ar fi căile rutiere și feroviare, dar și rutele și porturile maritime, cu o conectivitate rezilientă și de mare viteză.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a precizat că mecanismul pentru interconectarea Europei va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate și căile navigabile interioare și va stimula integrarea multimodală. “Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil și mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat”, a mai spus Adina Vălean.

Acord provizoriu urmează să fie aprobat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu.

„MIE consolidat va sprijini politica revizuită în materie de rețele energetice transeuropene, investind în infrastructuri transfrontaliere inteligente și sustenabile și, pentru prima dată, oferind stimulente pentru crearea de noi proiecte transfrontaliere dedicate producerii de energie din surse regenerabile”, a declarat Comisarul pentru energie, Kadri Simson.

Contribuția financiară a MIE se acordă în principal sub formă de granturi, cu diferite rate de cofinanțare, în funcție de tipul de proiect. În cadrul componentei „Transporturi” a MIE, vor fi puse la dispoziție 25,8 miliarde EUR pentru granturi de la bugetul UE pentru perioada 2021-2027 destinate cofinanțării unor proiecte în domeniul transporturilor în statele membre ale UE. În cadrul componentei „Energie” a MIE, vor fi puse la dispoziție 5,8 miliarde EUR pentru cofinanțarea unor proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului TEN-E, precum și a unor proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. MIE–Digital va investi 2 miliarde EUR în infrastructuri europene de conectivitate și va stimula implementarea și adoptarea de către comunitățile locale a rețelelor mobile de generația a cincea (5G).

Share.

Lasă un comentariu