LegislationLegal Expert
Oil & Gas Renewable Electricity Mining

0 Norma Metodologica Legea Petrolului_24.11.2004

Guvernul României Normă metodologică din 24/11/2004 pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 ___________ Text actualizat la data de 24.04.2007. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, sunt folosiţi următorii termeni şi abrevieri:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;    c) F.G.N. -…

0 Norma Metodologica Legea Minelor_14.10.2003

Guvernul României Normă din 14/10/2003 pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 ___________ Text actualizat la data de 06.04.2004. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 431/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 06/04/2004.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele minerale;…

0 Legea energiei regenerabile 220_2008

Parlamentul României Lege nr. 220 (r1) din 27/10/2008 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie ___________ Text actualizat la data de 01.07.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordonanţa nr. 29/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2010. – O.U.G. nr. 88/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19/10/2011. – O.U.G. nr. 57/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07/06/2013. -…

0 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul României Lege nr. 123 din 10/07/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 ___________ Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 21/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 23/04/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 29/05/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338…

0 Instrucțiuni Legea Minelor_30.04.2009

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale   Instrucţiuni din 30/04/2009 privind eliberarea permiselor de exploatare ___________ Text actualizat la data de 18.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 142/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30/09/2010. – Ordinul nr. 125/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 18/02/2011.     Prezentele instrucţiuni fac referire şi detaliază art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.    Art. 1. – (1)…

0 Petroleum Law 238/2004

CHAPTER I General Art. 1. – (1) The petroleum resources located in the subsoil of this country and on the Romanian continental shelf of the Black Sea, as such is delimited in accordance with the principles of international law and the provisions of the international treaties to which Romania is a party, make the exclusive object of public ownership and belong to the Romanian State. (2) Petroleum comprises the combustible mineral substances consisting of mixtures of naturally accumulated hydrocarbons in the…

0 Mining Law 85/2003

 Mining Law no. 85/18.03.2003 The Parliament of Romania adopts the present law: The present Mining Law regulates the mining activities in Romania, stimulating the capitalization of the mineral resources, which are public property of the state. The Law assures maximum transparency of the mining activities and a fair competition, without discrimination between the property forms, the origin of capital and the nationality of the operators. The investments in the mining domain are encouraged by fiscal and administrative facilities, being free…