Transgaz a finalizat modernizarea stației de comprimare Siliștea

0

Stația Siliștea este una dintre principalele trei stații de comprimare a gazelor naturale (alături de Șinca și Onești), amplasate pe principalele direcții de transport ale rețelei naționale, care dispun de o putere instalată de circa 28,94 MW, cu o capacitate maximă de comprimare de 650.000 Nmc/h, adică 15,6 milioane de Nmc/zi.

Cu două grupuri de câte 3,2 MW, stația de comprimare de la Siliștea funcționează din 1980, data punerii în funcțiune inițiale.

Modernizarea face parte din proiectul major de dezvoltare pentru interconectarea SNT cu conducta de transport internațional Tranzit 1 și reverse flow Isaccea. Proiectul este unul de interes comun la nivel european prin contribuția semnificativă la integrarea pieței energetice, cu impact transfrontalier. Prin implementarea proiectului alimentarea Bulgariei poate fi asigurată din Sistemul Național de Transport pe culoarul SNT – Onești – Șendreni – Isaccea – Tranzit 1 – Negru Vodă. De asemenea, în cazul preluării gazelor din platoul continental al Mării Negre în conducta Tranzit 1, se pot asigura simultan alimentarea Bulgariei, alimentarea zonelor deficitare din SNT, precum și dirijarea unei cantități de gaze spre Podișor – Moșu sau exportul unei cantități de gaze naturale către Republica Moldova.

Share.

Lasă un comentariu