Proiectele Cernavodă 3 și 4 pot crea circa 20.000 de noi locuri de muncă – ROMATOM

0

Industria nucleară orizontală din România poate asigura un număr semnificativ de locuri de muncă, estimat la 19.000 la momentul implementării proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, apreciază reprezentanţii Forumul Atomic Român – ROMATOM.

„Industria nucleară orizontală din România poate asigura un număr semnificativ de locuri de muncă, estimat la 19.000 la momentul implementării proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, în mare parte cu calificare înaltă, ceea ce trebuie să constituie un obiectiv în sine al strategiei energetice naţionale, inclusiv identificarea instrumentelor posibil a fi promovate pentru retenţia acestei forţe de muncă”, apreciază Gheorge Lucaciu, director executiv al ROMATOM, conform Agerpres.

În calitate de asociaţie a industriei nucleare din România, afiliată la forumul industriei nucleare europene, ROMATOM a transmis Ministerului Energiei o serie de propuneri şi comentarii privind proiectul de Strategie Energetică a României 2018-2030, în cadrul procesului de consultare publică.

Propunerile au în vedere reflectarea corespunzătoare a factorilor cu potenţial impact asupra dezvoltării energiei nucleare în România, corelat cu necesităţile de energie prezente şi viitoare. ROMATOM recomandă ca, într-o etapă ulterioară, să se realizeze un plan de măsuri instituţionale care să traseze cadrul concret de susţinere a investiţiilor, atragere de capital, dezvoltarea unor mecanisme echilibrate pe piaţa de energie pentru sursele de energie cu emisii reduse de carbon.

În contextul creşterii economice durabile, ROMATOM consideră necesară includerea în strategie a unor măsuri concrete pentru susţinerea şi dezvoltarea industriei nucleare orizontale din România, oferind industriei o perspectivă pe termen lung. Multe dintre industriile orizontale se încadrează în grupa tehnologiilor de vârf, generează valoare adaugată peste media economiei şi au potenţialul de a antrena alte industrii pe lanţul de valoare adăugată.

ROMATOM consideră că propunerile sunt în mare majoritate aplicabile întregii industrii şi cercetări din energetica românească, apreciind că este necesară atragerea tuturor asociaţiilor industriale şi profesionale din energie în finalizarea „Strategiei energetice a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050”.

Share.

Lasă un comentariu