Producătorii și FUI, obligați să raporteze prețurile și cantitățile de energie conform REMIT

0

Furnizorii de ultimă instanță și producătorii de energiei electrică au obligația să raporteze conform REMIT preţurile reglementate pentru energia electrică livrată și a cantităţilor de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate în perioada 1 martie-31 decembrie 2019.

“Având în vedere stabilirea de către ANRE, pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019, a cantităților de energie electrică și a prețurilor corespunzătoare acestor cantități vândute pe bază de contracte reglementate, reamintim furnizorilor de ultimă instanță și producătorilor de energie electrică implicați faptul că aceste contracte reglementate sunt definite ca fiind ‘contracte nestandardizate’ în sensul prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie („Regulament 1348/2014”), detaliile acestor contracte urmând să fie raportate în termen de maximum o lună de la încheierea respectivelor contracte”, se precizează într-o informare a OPCOM, citată de investenergy.ro.

Execuțiile contractelor reglementate, considerate execuții în cadrul unui contract nestandardizat, sunt raportabile în termen de cel mult 30 de zile de la data facturării.

Share.

Lasă un comentariu