Producătorii din regenerabile au vândut certificate verzi de aproape 400 de milioane de euro în 2014

0

Valoarea ajutorului de stat raportat în 2014 de producătorii de energie regenerabilă din vânzarea certificatelor verzi a fost de circa 1,75 miliarde de lei (în jur de 398 de milioane de euro), arată un studiu realizat de Ministerul Energiei. Cu un an înainte, în 2013, subvenția prin certificate verzi a fost de circa 1,663 miliarde de lei (aproximativ 376 de milioane de euro).

Ministerul Energiei a realizat și o defalcare a ajutorului de stat pe tehnologii de exploatare, reprodusă mai jos.

Tabel-ajutor-de-stat

Ponderile totale ale consumului de energie regenerabilă în consumul brut de energie din anii 2013 și 2014 sunt 25,13%, respectiv 26,27%, depășind cu mult ponderile stabilite pentru traiectoria indicativă de 19,66% pentru perioada 2013-2014, arată studiul ministerului.

La nivel naţional, consumul total de energie din surse regenerabile în anul 2014 a avut o valoare mai mare decât referința din planul național de acțiune în acest sector (6251 mii tep, faţă de 5559,3 mii tep). Diferenţa a fost determinată, în primul rând, de consumul de biomasă solidă (lemne de foc) în gospodăriile populaţiei.

În condiţiile creșterii economice de circa 3%, consumul final brut de energie a avut în anul 2014 o valoare mai mică decât cea preconizată, astfel că a crescut ponderea consumului de energie regenerabilă în consumul final brut.

Ţintele intermediare privind ponderea surselor regenerabile în consumul final de energie sunt 20,59% pentru 2015 și 2016, 21,83% pentru 2017 și 2018, şi 24% pentru anul 2020. Ponderea pentru 2020 va fi realizată fără apelarea la transferuri din alte state membre.

Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile se estimează un excedent pentru anii 2013 – 2018 care ar putea constitui obiectul unor transferuri statistice, mai arată analiza ministerului.

Share.

Lasă un comentariu