Piețele pe termen scurt pentru gaze naturale se vor dinamiza cel mai devreme peste încă trei-patru luni

0

Pe 18 mai 2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE organizează o întâlnire pentru a discuta propunerile și observațiile formulate de cei interesați pe marginea versiunii a II-a a proiectului de Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale.

Din perspectiva OPCOM, principala măsură care va fi impusă odată cu adoptarea acestui Ordin, în formă propusă spre dezbatere de către ANRE se referă la obligativitatea ca în termen de maximum 30 de zile de la dată publicării în Monitorul Oficial a Ordinului să transmită ANRE spre aprobare lista proprie a produselor standardizate care urmează să fie tranzacționate în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt și în cadrul pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung conform Regulilor generale aprobate.

Urmează ca, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea listei centralizate a produselor standardizate tranzacționabile în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt și în cadrul pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, OPCOM să transmită spre aprobare regulamentele proprii privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale revizuite în conformitate cu prevederile Ordinului.

La solicitarea energynomics.ro, OPCOM a identificat principalele modificări pe care le introduce proiectul de Ordin, “modificări notificate de altfel de OPCOM către ANRE încă din luna septembrie 2016”:

  • Realizarea tranzacțiilor pe piețele centralizate pentru livrarea gazelor naturale, respectiv transferul dreptului de proprietate în PVT
  • Stabilirea prețurilor de referință pe baza tranzacțiilor încheiate pe piețele pe termen scurt și a semnalelor de preț pe baza tranzacțiilor încheiate prin contracte și produse standard

În opinia OPCOM, nu există riscuri sau provocărilor majore în activitatea sa viitoare în urma adoptării acestui Ordin, în formă propusă spre dezbatere de către ANRE, întrucât “regulile propuse sunt aliniate cerințelor din reglementările europene în domeniul piețelor de energie, iar OPCOM deține o experiență consistentă în implementare proiectelor europene privind piață unică de energie”.

ANRE a publicat proiectul de Ordin, în forma rezultată în urma consultării publice din perioada februarie-martie 2018 și a primit noi propuneri și observații până pe 11 mai.

Share.

Lasă un comentariu