Noile propuneri ale Comisiei au în centru energiile regenerabile şi pieţe energetice interconectate

0

O tranziție reușită în domeniul energiei este esențială pentru succesul acțiunii climatice la nivel european, în timp ce reducerea emisiilor de CO2 este legată de creșterea eficienței energetice și de creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, a declarat Benedikt Klauser, în numele DG Energy din cadrul Comisiei Europene, la Energy Strategy Summit 2017, desfăşurat la București. Benedikt Klauser a abordat, de asemenea, câteva subiecte foarte importante pentru industria de O&G din România: “Multe țări din regiune, inclusiv România, au încă un decalaj considerabil în ceea ce priveşte implementarea corectă și respectarea regulilor de piaţă europene”, a mai spus Klauser, răspunzând unei întrebări

Aceasta este intervenția inaugurală a domnului Benedikt Klauser, în cadrul Energy Strategy Summit 2017.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, aș dori mai întâi să mulțumesc organizatorilor pentru această ocazie de a discuta despre unele dintre cele mai presante probleme globale și despre implicațiile lor pentru politica energetică care afectează spațiul european la nivel național și, în acest context, sunt bucuros să ofer perspectiva Comisiei Europene și să prezint o parte din activităţile curente din perspectivă globală. Cea mai importantă provocare cu care ne confruntăm în prezent este cu siguranță schimbarea climatică, un fenomen global care nu așteaptă după deciziile politice; este o problemă pe care trebuie să o abordăm la nivel global. UE are o istorie îndelungată și, se poate spune, cu un mare succes în promovarea acțiunilor climatice globale. 2016, anul trecut, a fost marcat de tulburări politice considerabile în Europa și în alte părți ale lumii. Intrarea în vigoare a Acordului de la Paris a fost o veste foarte bună. Acordul de la Paris, după cum știți, este primul acord global obligatorii din punct de vedere legal privind schimbările climatice globale, iar UE a jucat un rol-cheie în asigurarea acestui acord.

Într-adevăr, UE are o responsabilitate din ce în ce mai mare în a asigura succesul acțiunilor climatice globale, cu atât mai mult cu cât SUA și-au anunțat retragerea din acord. Politica energetică este un instrument important pentru abordarea schimbărilor climatice, având în vedere că 2/3 din emisiile de CO2 sunt în prezent legate de energie. Din aceasta putem concluziona că o tranziție energetică de succes este esențială pentru succesul acțiunii climatice la nivel european. Reducerea emisiilor de CO2 este legată de sporirea eficienței energetice și de creșterea utilizării surselor regenerabile de energie. După cum a menționat Radu [Dudău], UE a stabilit obiective ambițioase în cadrul de acţiune privind clima și energia pentru 2030. Ne propunem reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor totale de gaze cu efect de seră, o cotă de cel puțin 27% pentru energia regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 27%.

Cu toate acestea, tranziția în domeniul energiei nu reprezintă doar o bună oportunitate de decarbonizare a economiei, ci și o mare oportunitate de a atrage investiții și de a debloca un potențial semnificativ de creștere economică și locuri de muncă în sectoare tehnologii inovatoare și durabile. Așadar, este corect să spunem că sustenabilitatea este un aspect-cheie al politicii energetice europene pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice pe care le-am stabilit pentru 2030.

În acelaşi timp, este, de asemenea, responsabilitatea noastră la nivel european ca sursele de energie să fie competitive și sigure în beneficiul celor 500 de milioane de cetățeni europeni și celor peste 26 de milioane de întreprinderi active în UE. Piețele de energie funcționale și puternic conectate sunt cel mai bun mod de a furniza energie la prețuri competitive și, de asemenea, de a furniza energie cât mai multor oameni, în perioade de deficit și în situații de criză. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să creăm un mediu de reglementare care să îmbunătățească funcționarea pieței mai degrabă decât să o încurce, atât la nivel european, cât și la nivel național. Crearea unei piețe interne integrate a energiei este un obiectiv-cheie al strategiei Uniunii Europene în domeniul energiei, iar astăzi putem privi înapoi la circe trei decenii de muncă pentru integrarea piețelor energetice europene. Cel de-al treilea pachet energetic în forma sa actuală și rolurile mai detaliate ale pieței, care sunt consacrate în așa-numitele coduri de rețea europene, sunt rezultatul acestor trei decenii de activitate și cred că acestea pot fi considerate o poveste de succes. Aceste normative asigură accesul deplin al tuturor statelor membre la rețelele de electricitate și la rețelele de conducte din întreaga Europă și, în mod esențial, o piață supravegheată de către autoritățile independente de reglementare din toate statele membre.

Cu toate acestea, este clar că, în calitate de reglementatori, nu ne putem permite să ne culcăm pe lauri. Progresul tehnologic continuă, piețele de energie sunt în evoluție și, ca reglementatori, trebuie să ţinem sub control aceste evoluții, altfel riscăm să introducem elemente de ineficiență și distorsiuni în piață. Aceasta înseamnă că trebuie să aprobăm în viitor cadrul de reglementare pentru piețele energetice europene și exact acesta este scopul Pachetului privind energie curată propus în noiembrie 2016. Obiectivul acestor pachete este de a oferi un ghidaj pentru reglementare stabilă și eficientă în scopul de a face ca sectorul energetic să fie nu doar curat, ci și mai mult orientat către piață, mai flexibil și, prin urmare, mai competitiv, dar și mai interconectat și, prin urmare, mai sigur și, în cele din urmă, mai inovator și, astfel, adaptat pentru viitor.

Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre eficiența energetică. Eficiența energetică nu este doar cea mai rentabilă modalitate de a face tranziția energetică, ci și o modalitate eficientă de a crea oportunități de creștere, de ocupare a forței de muncă și de investiții. Cu ceea ce s-a propus în Directiva privind eficiența energetică, ne propunem ca obiectiv obligatoriu eficiență energetică îmbunătăţită cu 30%, în creştere faţă de nivelul anterior de 27%. Credem că acest lucru va crea până la 400.000 de locuri de muncă suplimentare în întreaga Europă, va reduce dependența de import a Europei cu mai mult de 10% și va reduce impactul asupra sănătății europenilor cu până la 8 miliarde de euro.

În al doilea rând, așa cum am spus mai devreme, UE are scopul de a deveni numărul 1 la nivel global în domeniul energiilor regenerabile. Avem ca țintă ca cel puțin 27% din portofoliul nostru de generare să fie acoperit de energia regenerabilă, până în 2030. În acest scop, ne dorim să maximizăm utilizarea energiilor regenerabile în clădiri, în transporturi și în industrie.

Noile propuneri ale Comisiei legate de Directiva privind energia din surse regenerabile vor ajuta statele membre ale UE să decidă ce scheme vor alege pentru a obţine o abordare mult mai orientată spre piață, mai eficientă și mai integrată la nivel european a surselor regenerabile de energie. În primul rând, prin renunţarea la obiectivele naționale în favoarea unei deschideri transfrontaliere progresive a schemelor de sprijin, dar și prin simplificarea procedurilor administrative cu care se confruntă companiile noi și prin eliminarea modificărilor retroactive ale schemelor de sprijin existente, care subminează încrederea investitorilor. Ponderea crescândă a surselor de energie regenerabilă reprezintă, de asemenea, o provocare pentru piețele de energie. Piețe mai flexibile pentru asigurarea competitivităţii și unei aprovizionări mai sigure sunt ceea ce constituie miezul noii propuneri a Comisiei privind modelul de piață pentru energia electrică. Obiectivele noastre sunt să adaptăm piețele noastre de energie la energiile regenerabile promovând în același timp, așa cum am spus, flexibilitate, dar și decizii raționale și semnale precise de preț, care apoi oferă semnale mai bune pentru investiții ulterioare. Dar pentru ca piața să trimită semnale de preț corecte, trebuie să creăm un teren de joc corect între tehnologii. Ajutând toate tehnologiile să își asume treptat responsabilități de piață, vom obține o imagine clară despre valoarea fiecărei tehnologii și despre destinaţiile viitoare ale investițiilor. De aceea am propus, printre altele, ca toate tehnologiile să răspundă aceloraşi normele standard de dispecerizare și să-şi asume responsabilități în ceea ce priveşte echilibrarea. Propunerea privind modelul de piață va asigura, de asemenea, o dimensiune europeană a securității în aprovizionare. Credem că într-o piață integrată cooperarea regională este crucială. În ceea ce privește capacitatea de producție, mai multe state membre au introdus sisteme de capacități pentru a asigura adecvarea producției și siguranța în alimentare. În acest context, Comisia propune un cadru european pentru mecanismele de capacitate care să asigure participarea transfrontalieră și să evite denaturarea pieței. În mod evident, crizele energetice nu pot fi excluse pe deplin și recent abia am evitat o asemenea criză, în perioada de ger din ianuarie. Prin urmare, Comisia propune, de asemenea, reguli comune în ceea ce priveşte pregătirea pentru a asigura capacităţi transfrontaliere şi cooperarea transfrontalieră în situații de urgență. Asta ca să ne referim la energia electrică, cu elemente care vor completa normele existente și revizuite recent privind securitatea aprovizionării cu gaze.

În ceea ce priveşte munca noastră viitoare, consumatorii vor fi în centrul piețelor energetice. Pachetul privind energia curată, ba chiar și legislația anterioară, pune consumatorul pe primul loc. În primul rând, prin întârirea drepturilor consumatorilor de a participa la piețele de energie și apoi oferindu-le ocazia de a beneficia direct de tranziția către energie curată. În plus, propunerea consolidează, de asemenea, drepturile consumatorilor, cum ar fi protecția datelor și schimbarea furnizorilor. Propunerea subliniază, de asemenea, necesitatea de a ne concentra asupra riscului crescând privind sărăcia energetică. În special, am solicitat statelor membre să țină seama de riscul de sărăcie energetică atunci când elaborează obligațiile privind eficiența energetică. După cum puteți vedea, Pachetul privind energia curată este o provocare, dar este o oportunitate importantă pentru a pregăti piața de energie pentru viitor.

Share.

Lasă un comentariu