Modificările la Legea regenerabilelor revin în atenţia guvernului

0

Ministerul Energiei a postat pe site noul proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii 220/2008. Măsurile revin în atenţia Executivului la aproape patru luni după ce un proiect similar a fost lansat în dezbatere publică şi la două luni după ce Comisia Europeană a autorizat modificările aduse schemei de sprijin prin certificate verzi (CV) pentru producția de energie din surse regenerabile.

Iată câteva dintre principalele schimbări preconizate în proiectul de OUG postat pe site-ul ministerului Energiei:

  • instituirea obligației anuale de achiziție a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017, denumită cantitate statică de CV. Conform estimărilor, în prezent aceasta este de 14910140 certificate verzi, urmând ca numărul să fie revizuit prima dată în anul 2018 de către ANRE.
  • revizuirea o dată la 2 ani a cantității statice de CV care se preia în piață
  • ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţii statice de certificate verzi şi a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11,1 EURO/MWh stabilit având în vedere preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior
  • începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă contractele bilaterale ce se vor încheia pe piaţa centralizată pot avea o durată maximă de valabilitate până la data de 1 iulie 2017
  • începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă încheierea de acte adiţionale, pentru extinderea valabilităţii contractelor bilaterale în vigoare sau majorarea numărului de certificate verzi tranzacţionate prin acestea
  • extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2017, pentru tehnologiile eoliene și micro-hidro și extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare
  • CV va căpăta valoare în momentul tranzacționării și nu la momentul emiterii, acesta nereprezentând un instrument financiar. Această masură este menită pentru a schimba modul în care CV sunt înregistrate contabil, cu atât mai mult cu cât în modificarea propusă este posibil ca un CV să fie înstrăinat la câțiva ani de la momentul emiterii/reinserării. În prezent, CV sunt recunoscute ca venit înainte de tranzacționare, fapt ce poate conduce la dificultăți ale fluxului de numerar pentru producător
  • interzicerea tranzacționărilor repetate ale CV, cu excepții pentru cazurile cu deficit de CV la producător. Această măsură se impune întrucât măsura de ajutor de stat instituită prin Legea nr. 220/2008 cu completările și modificările ulterioare, vizează producătorii de E-SRE și nu posibilele speculații în piața de CV.
  • introducerea obligativității furnizorului de a nu factura consumatorilor finali, în momentul regularizării, un preț mai mare al CV decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a CV din anul anterior. Prin această prevedere se dorește limitarea impactului în factura consumatorului.
Share.

Lasă un comentariu