Marius Carașol, CEO Transelectrica: Sistemul energetic continental este și va fi tot mai interconectat

1

Sectorul energetic se află, la nivel european, într-un proces de transformare profundă. Resorturile principale ale transformării sunt date de nevoia de a dezvolta o economie europeană competitivă în plan extern capabilă să concureze cu marile economii tradiționale, dar și cu economiile aflate într-un ritm accentuat de creștere cu dependență cât mai redusă de surse externe de energie și cu un impact redus asupra mediului înconjurător. Aceste preocupări se regăsesc printre prioritățile agendei europene la cel mai înalt nivel din ultimul deceniu și se transpun la nivel național în cadrul politicilor statelor membre, energia fiind combustibilul care asigură funcționarea și dezvoltarea economiei.

Transelectrica este unul dintre semnatarii Declarației pe care operatorii de Transport și sistem membri ai ENTSO-E au adresat-o factorilor europeni de decizie cu privire la rolul central al celor 42 de operatori de transport și de sistem europeni pentru asigurarea securității și stabilității sistemului electroenergetic european.

Această declarație este un apel comun pentru întărirea cooperării, o trăsătură inerentă a operatorilor de transport și de sistem, în vederea sublinierii rolului central al acestora în cadrul sistemului energetic european și în procesul de accelerare a dezvoltării necesare rețelelor electrice interconectate.

Rețelele de transport al energiei electrice joacă un rol crucial în atingerea dezideratelor europene, în special în privința siguranței în alimentarea consumatorilor, formării pieței comune de energie și integrării surselor regenerabile, sprijinul autorităților naționale și a societății fiind văzut ca un parteneriat permanent între operatorii sistemelor de transport și sistem europeni.

”În ceea ce privește România, Transelectrica joacă un rol esențial în îndeplinirea angajamentelor de politică energetică asumate în cadrul politicilor energetice ale Uniunii Europene. Creșterea gradului de integrare a surselor regenerabile de energie și creșterea nivelului de interconexiune cu statele vecine a sistemului național de transport, reprezintă obiective asumate la nivel de țară, la a căror îndeplinire aportul Transelectrica este de importanță crucială. Pentru a face față acestor provocări majore și pentru a îndeplini sarcinile care îi revin, Transelectrica își dezvoltă capacitatea tehnică și operațională în ritmul impus de evoluția sectorului energetic la nivel european. Pentru a realiza acest lucru, Transelectrica derulează la nivel intern un program amplu de retehnologizare și modernizare a instalațiilor electroenergetice, cu importante eforturi investiționale și de resurse umane. Totodată, avem în vedere obiective investiționale noi a căror implementare va îmbunătăți fiabilitatea rețelei electrice de transport și va crește nivelul de siguranță în alimentarea cu energie electrică și al sistemului energetic național în ansamblul său”, declară Marius Dănuț Carașol, președinte al Directoratului Transelectrica.

Pachetul legislativ IV „Energie curată pentru toți europenii” vizează în esență crearea unei uniuni energetice la nivel paneuropean stabilind reguli si obligații noi în domeniul eficienței energetice, al energiei din surse regenerabile, organizarea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanță pentru uniunea energetică.

”Schimbările climatice, creșterea intensității și duratei cu care se manifestă fenomenele meteo extreme cu impact asupra disponibilității surselor de producere a energiei electrice, integrarea masivă a surselor regenerabile cu producție variabilă și presiunea semnificativă exercitată de societate în ansamblu asupra surselor tradiționale de producție reprezintă provocări de importanță majoră pentru securitatea energetică, atât la nivel național, cât și la nivel european. Este necesară găsirea soluțiilor optime pentru asigurarea unei tranziții sustenabile către o economie cu emisii scăzute de carbon. Aceste soluții trebuie coordonare la nivel european având în vedere ca sistemul energetic continental funcționează interconectat și își propune să crească în continuare nivelul de interconexiune, punând astfel în evidență din ce în ce mai mult dimensiunea supranațională a asigurării energiei electrice necesare societății”, a mai precizat Marius Carașol.

CNTEE Transelectrica SA este membră a organizației ENTSO-E de la înființarea acesteia, cu participare activă atât în structurile decizionale, cât și în grupele de lucru ale organizației.

Share.

1 Comment

  1. De economia europeana am inteles ca sunteti foarte interesat,da de a noastra ce ziceti ca de 20 de ani stati pe o medie anuala de 6000-7000 MWh,cu grupuri de producere ineficiente puse in functiune cu 40-50 de ani in urma.Cred ca ar trebui sa va preocupe mai putin regenerabilele care va dau mari batai de cap cu siguranta sistemului energetic si mai mult sursele eficiente care sa asigure siguranta sistemului si scaderea pretului energiei electrice.Da suna frumos cu regenerabilele si poate mai faceti niste drumuri la Bruxelles.

Lasă un comentariu