Lege pentru standardele de racordare a locuințelor noi la rețea

0

Bogdan Tudorache

Un nou proiect de lege propus de Gabriel Dumitrașcu și susținut de deputatul PNL Florin Roman reglementează branșarea la utilități în standarde de calitate pentru noile imobile, înainte de vânzarea acestora.

Proiectul de inițiativă legislativă de completare și modificare a Legii nr.10/1995, privind calitatea in construcții, aprobat de deputați, impune instalarea de branșamente autorizate înainte de darea în folosință a imobilelor.

”Cererea ridicată de locuințe noi și lacunele legislative au permis dezvoltatorilor imobiliari să introducă în piața imobiliară spații cu destinația de locuințe, la standarde necorespunzătoare privind echiparea cu utilități, care să răspundă condițiilor și exigențelor de calitate a vieții, punând chiar în pericol siguranța și viața ocupanților. Mai multe incendii și explozii soldate cu victime și pagube materiale, având drept cauză instalațiile improvizate sau neadecvate la imobile noi cu destinația de locuințe, care nu aveau semnate procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții sau care nu aveau branșamente autorizate, adecvate și definitive, în acord cu destinația de locuire a demonstrat nevoia de a legifera suplimentar”, susține Gabriel Dumitrașcu.

”Chiar dacă opina publică a identificat investitorii, dezvoltatorii sau proprietarii acestor imobile drept vinovați morali, aceștia ascunzând starea de fapt a construcției și riscul la care se expun locatarii, lege era lacunară în stabilirea responsabilităților și sancționarea faptelor. Am stabilit clar responsabilitatea investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari care permit utilizarea construcției înainte de semnarea recepției la terminarea lucrărilor, fie că vorbim de construcții noi, renovate, consolidate, transformate sau extinse și sancționarea contravențională a acestora cu amenzi, dacă fapta nu constituie infracțiune”.

Share.

Lasă un comentariu