Ion Sterian (Transgaz) participă la conferința Black Sea Oil & Gas de la București (25-26 octombrie)

0

Cum ne apropiem de cea de-a 5-a ediție a conferinței Black Sea Oil & Gas, organizatorul GBC i-a adresat domnului Ion Sterian, director executiv al Transgaz, câteva întrebări privind situația actuală din sectorul energetic european, despre planurile și proiectele companiei.

Transgaz implementează un important proiect de infrastructură care poate spori securitatea energetică a Europei. Vă rog să ne oferiți o imagine de ansamblu asupra dezvoltării proiectului și asupra etapelor planului de management?

“Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului național de transport al gazelor pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria” (BRUA) este un proiect ambițios menit să sporească securitatea aprovizionării cu gaze la nivel regional prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale din Europa (accesul la sursele de gaze din zona caspică) și asigurarea capacităților adecvate pentru interconexiunile dintre sistemele naționale de transport gaze naturale și cele vecine – prin asigurarea în Bulgaria a unei capacități de transport de gaze de 1,5 miliarde mc pe an și pe direcția Ungaria o capacitate de transport a gazului de 1,75 miliarde mc pe an, în faza 1, și 4,4 miliarde mc pe an, în faza 2.

Proiectul BRUA este inclus în lista actualizată a proiectelor de interes comun, adoptată de Comisia Europeană în noiembrie 2015:

 • 6.24.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului de Transport al Gazelor pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria, Podișor – Horia GMS și 3 noi stații de compresoare (Jupa, Bibești și Podișor) (faza 1)
 • 6.24.7 Extinderea capacității de transport în România în Ungaria până la 4,4 mld. mc pe an (faza 2)

În ceea ce privește stadiul de dezvoltare a proiectului, merită menționat faptul că evaluarea impactului asupra mediului și FEED au fost finalizate și au fost obținute autorizația de mediu și autorizația de construcție.

Dintre cele mai importante etape ale proiectului, aș dori să subliniez faptul că, până în prezent, au fost atribuite și semnate două contracte pentru procurarea elementelor lungi de plumb (unități compresoare, îmbinări cu izolație electrică), iar restul contractelor (pentru supape, conducte și curbe) vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Estimăm că, în trimestrul I al anului 2018, cele mai devreme, vor fi încheiate contractele pentru lucrările de execuție a conductelor, lucrările de automatizare și de asigurare a conductelor și pentru lucrările de execuție a stațiilor de compresoare, astfel încât, până în decembrie 2019, Proiectul va fi finalizat în conformitate cu programul de implementare asumat.

Oportunități importante implică, de asemenea, provocări. În opinia dumneavoastră, ce aspecte ar trebui rezolvate cât mai curând posibil pentru a asigura progresul rapid al conductei BRUA?

Punerea în aplicare a proiectelor de importanță națională a gazelor implică numeroase provocări, unele fiind determinate de amploarea și complexitatea unor astfel de proiecte.

Procesele legate de procedura de autorizare, obținerea dreptului de acces pentru executarea lucrărilor, ocuparea temporară a terenurilor forestiere, scoaterea temporară a terenului din folosința agricolă, stabilirea unei relații cu proprietarii și utilizatorii terenurilor etc sunt complicate și consumă timp.

Prin urmare, problema Legii 185/2016 privind măsurile necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale reprezintă un element important care trebuie cuantificat în cadrul progresului conductei BRUA, fiind un element de noutate în implementarea proiectelor care se bucură de un astfel de statut.

Noul cadru legislativ incidental vine, în acest sens, cu o serie de soluții pe teme precum:

 • Drepturile funciare – stabilite și recunoscute în favoarea promotorului proiectului;
 • Măsuri preliminare pentru identificarea clădirilor afectate de construcție, de exemplu existența și funcționarea conductelor care fac obiectul proiectelor de gaz de importanță națională;
 • Procedura de aplicare a drepturilor reglementate prin lege;
 • Procedura aplicabilă lucrărilor
 • Eliberarea permiselor și a autorizațiilor

Unul dintre cele mai importante obiective ale noii reglementări este simplificarea anumitor etape și procese legate de procedura de autorizare. Aceasta este o valorificare superioară a factorului de timp, un element-cheie pentru implementarea acestor proiecte, inclusiv proiectul BRUA.

Aproape toți operatorii off-shore din regiune și-au confirmat participarea la cea de-a 5-a ediție a conferinței Black Sea Oil & Gas de la București Cât de importantă este dezvoltarea operațiunilor off-shore din Marea Neagră pentru progresul BRUA?

Proiectul BRUA este un proiect de dezvoltare a Sistemului Național de Transmisie a Gazelor constând în construirea unei noi conducte de transport de gaze pentru conectarea nodului tehnologic Podișor cu stația de măsurare a gazelor Horia, pe direcția Podișor – Corbu – Hurezani – Hațeg – Recaș – Horia.

Astfel, proiectul BRUA nu este corelat direct cu evoluțiile din largul Mării Negre. Legătura dintre malul Mării Negre și nodul tehnologic (TN) Podișor va fi asigurată de un alt proiect inclus în Planul pe 10 ani de dezvoltare a rețelei al Transgaz 2017-2026 și în a doua listă europeană a proiectelor de interes comun – PCI 6.24.8 “Dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului de Sud pentru a prelua gazele naturale de la Marea Neagră prin conducta Marea Neagră – Podișor”.

În acest context, Transgaz monitorizează îndeaproape evoluțiile din zona Mării Negre și este permanent în contact cu titularii concesiunilor off-shore pentru a evalua progresul proiectelor complementare.

Un astfel de proiect transfrontalier necesită decizii importante de investiții. Care sunt nevoile tehnologice legate de implementarea BRUA?

Proiectul BRUA are ca scop construirea pe teritoriul României a unei conducte de 529 km 32 inch (DN 800) și la o presiune de 63 bari. 3 stații de comprimare, 43 de supape bloc și 20 stații de protecție catodică vor fi amplasate pe traseul conductei.

Conducta BRUA va fi conectată la sistemul național de transport al gazelor existente în nodurile tehnologice: Podișor, Corbu, Hurezani și Recaș.

Proiectul BRUA este implementat pe teritoriul României după cum urmează:

Faza 1:

 • Conducta de transport gaze Podișor – Recaș în lungime de 479 km;
 • Stația de comprimare Podișor, Stația de comprimare Bibești și Stația de comprimare Jupa, fiecare dintre acestea fiind echipată cu câte două turbocompresoare (unul în funcțiune și unul de rezervă), cu posibilitatea de a asigura fluxuri bi-direcționale de gaze.

Faza 2:

 • Conducta de transport gaze Recaș – Stația de comprimare Horia, aproximativ 50 km lungime:
 • Extinderea stației de comprimare Podișor, stației de comprimare Bibești și stației de comprimare Jupa, fiecare urmând să fie echipată cu un turbocompresor suplimentar;
 • Extinderea stației de măsurare a gazelor existente – GMS Horia.

Implementarea acestui proiect implică un efort investițional semnificativ. Etapa I a proiectului necesită costuri de investiții de aproximativ 480 milioane euro. Transgaz a primit o subvenție de la Comisia Europeană prin intermediul facilității Connecting Europa, atât pentru FEED în legătură cu cele trei stații de compresoare (1,52 milioane Euro – 50% din valoarea totală a costurile estimate), cât și pentru lucrări (179,32 milioane euro – 40% din costurile eligibile totale).

Îl puteți întâlni pe domnul Ion Sterian și îi puteți adresa întrebări despre proiectul BRUA la cea de-a 5-a ediție a conferinței Black Sea Oil & Gas, la București, unde Ion Sterian va susține o prezentare despre stadiul de evoluție al proiectului BRUA.
Share.

Lasă un comentariu