Transelectrica accelerează transformarea într-o companie dinamică, cu procese și resurse integrate

Transelectrica a anunțat că are în plan investiții de circa 650 milioane de lei anual, pentru următorii cinci️ ani, într-un portofoliu în care apar circa 120 de proiecte. Sunt vizate atât zona de interconexiune, cât și cea de digitalizare și securitate cibernetică am aflat de la Cătălin Nițu, președintele Directoratului Transelectrica.

Stimate domnule Cătălin Nițu, care sunt prioritățile de investiții pentru Transelectrica și în ce stadiu ce găsesc acum cele mai importante din ele?

Ne-am angajat să respectăm etapele planului de investiții, chiar și în condiții speciale precum cele impuse pandemie. Pe teritoriul întregii țări, compania are deschise peste 30 de șantiere pentru lucrări de investiții și, în toată această perioadă, activitatea s-a desfășurat în continuare cu efortul susținut al angajaților și contractorilor noștri.

Ca în orice organizație, strategia investițională, dar mai ales atingerea obiectivelor investiționale au un rol-cheie în raport cu toate celelalte activități. În plus, fiind o companie cu activitate reglementată, veniturile depind în mare măsură de gradul de realizare a planului de investiții asumat de companie și aprobat de ANRE. Din această perspectivă, activitatea de realizare a investițiilor are nevoie de un parcurs coerent și de o abordare unitară în ceea ce privește deciziile strategice.

În această lumină, principalele noastre obiective strategice sunt concentrate în acest moment pe realizarea investițiilor în rețeaua electrică de transport, precum și în infrastructura de sistem și pe implementarea programelor de digitalizare.

Direcțiile strategice ale companiei în domeniul investițional sunt închiderea inelului național de 400 kV și realizarea inelului metropolitan de 400 kV al municipiului București, dezvoltarea capacității de interconexiune cu țările vecine, consolidarea rețelei electrice de transport (RET) în vederea integrării energiei regenerabile și a viitoarelor grupuri 3 și 4 din CNE Cernavodă.

Avem în derulare în acest moment proiecte esențiale precum retehnologizarea stației Dom­nești, retehnologizarea și extinderea stației Iernut, retehnologizarea stației Ungheni, construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Cernavodă-Stâlpu, trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz.

Ce ne puteți spune despre proiectele de interconectare transfrontalieră?

Ultimele două proiecte amintite vor asigura creșterea capacității de interconexiune a sistemului electroenergetic național cu sistemele țărilor vecine. De asemenea, înregistrăm progrese și în ceea ce privește linia electrică aeriană 400 kV Gutinaș-Smârdan, proiect cofinanțat prin POIM.

Suntem în fază avansată și în cazul reluării proiectului de retehnologizare a stației Reșița, un obiectiv extrem de important pentru operaționalizarea schimburilor comerciale pe linia de interconexiune Reșița-Pancevo.

Un alt proiect extrem de important pentru noi și asupra căruia ne concentrăm atenția este finalizarea liniei electrice de interconexiune Oradea-Bekescsaba. După 12 ani de stagnare, am reluat lucrările pentru finalizarea acestei linii foarte importante pentru completarea Inelului de 400 kV pe zona de vest.

În același context, avem ca obiectiv investițional principal deblocarea proiectului liniei electrice aeriene 400 kV Gădălin-Suceava. Este un obiectiv de investiții de importanță strategică, esențial pentru închiderea inelului de 400 kV în zona de nord a țării, care va contribui atât la atingerea țintelor energetice ale Uniunii Europene în ceea ce privește integrarea energiei regenerabile, cât și la creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor, la scăderea pierderilor de pe liniile de înaltă tensiune, dar și la dezvoltarea economică din zonă, prin posibilitatea racordării de noi mari consumatori la rețea.

Atunci când vorbim despre proiecte de investiții de anvergura celor derulate de Transelectrica, precum retehnologizări de stații sau construirea unor linii aeriene de înaltă tensiune, trebuie să avem în vedere faptul că acestea sunt foarte complexe și de durată. În cazul unei linii noi, spre exemplu, până la etapa de execuție a lucrărilor sunt parcurse numeroase etape premergătoare de proiectare, avizare, autorizare și de achiziție, în conformitate cu prevederile legale. În plus, majoritatea proiectelor de acest tip implică o complexitate tehnică excepțională, care necesită timp și o expertiză desăvârșită. La fel se întâmplă și în cazul retehnologizărilor și modernizărilor stațiilor electrice de transformare.

Care sunt tendințele de viitor din piața de energie care anticipați că vor avea un impact asupra activității Transelectrica?

Transelectrica SA este o organizație care își are fundamentele atât pe implementarea noilor tehnologii, cât și pe perfecționarea continuă a resursei umane. În această privință, perioada pandemiei reprezintă o provocare și pentru noi. Suntem la începutul unui nou proces de digitalizare care are ca scop migrarea către o infrastructură interoperabilă la nivelul proceselor de business proiectate în sisteme informatice și cuprinse într-o arhitectură de tip enterprise.

Implementarea conceptului de digitalizare are ca suport strategia în domeniul cercetării și inovării, care consolidează viziunea companiei în ceea ce privește modernizarea rețelei de transport. Programul de transformare digitală a companiei asigură operaționalizarea viziunii tuturor părților interesate, în sensul implementării unei infrastructuri flexibile, deschise și interoperabile în cadrul unui portofoliu digital, în care procesele tradiționale sunt automatizate, astfel încât informația să fie accesibilă în timp real.

Obiectivele asociate programului de transformare digitală vor conduce la dezvoltarea capabilităților digitale atât la nivel operațional, cât și la nivel de organizație.

Dezvoltarea sustenabilă a rețelei de transport al energiei electrice înseamnă pentru comunitățile locale îmbunătățirea calității și a siguranței în alimentare cu energie electrică, dar mai ales creștere economică. O rețea de transport mai puternică permite racordarea unor noi mari consumatori și a unor noi capacități de producție și, astfel, atragerea investitorilor în zonele unde se vor finaliza marile proiecte de investiții ale Transelectrica.

Prezența tot mai relevantă a energiei regenerabile în mixtul energetic național ne definește una dintre prioritățile noastre naționale, și anume integrarea producției provenite din surse regenerabile, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii europene de transport al energiei electrice.

2020 este un an atipic din atât de multe puncte de vedere. Cum au evoluat indicatorii financiari ai Transelectrica în acest an?

Compania Transelectrica a înregistrat în primul semestru al anului 2020 un profit net de 116 de milioane de lei, de aproape de patru ori mai mare decât cel din prima jumătate a anului trecut. De asemenea, profitul obținut în primul semestru din 2020 din activitățile de exploatare a cunoscut o creștere substanțială de 267% față de intervalul echivalent al anului 2019.

Am îmbunătățit profitabilitatea activității, astfel încât profitul total din activitatea de exploatare a înregistrat o creștere cu 108 milioane lei față de primul semestru al anului precedent, în principal pe fondul reducerii costurilor operaționale (inclusiv amortizare).

Contextul primului semestru al anului 2020 a fost unul dificil, dar angajamentul nostru pentru investiții și performanță este ferm chiar și în condiții speciale precum cele impuse de situația economică din prezent. Pentru Transelectrica, investițiile reprezintă principala sursă de dezvoltare și de evoluție la nivel tehnologic. Printr-o abordare unitară în ceea ce privește deciziile strategice vom continua să îmbunătățim gradul de realizare al planului de investiții și al atingerii obiectivelor de dezvoltare ale companiei. Pentru că Transelectrica are nevoie de dezvoltare pe toate planurile, acest lucru este posibil doar prin regândirea întregii paradigme organizaționale. În acest sens, am început anul acesta o serie de demersuri pentru eficientizarea tuturor proceselor interne și pentru identificarea mijloacelor de obținere a unei productivități tot mai bune atât la nivel organizațional, cât și din perspectiva poziției pe care o are compania în sistemul energetic național, dar și în regiune. Transelectrica accelerează transformarea într-o companie dinamică, cu procese și resurse integrate, se adaptează condițiilor actuale de business, să genereze încredere și sustenabilitate.

_____________________________________________

Interviul a apărut inițial în numărul din octombrie 2020 al Energynomics Magazine.

Dacă vrei să primești prin curier acest număr (octombrie 2020), în format tipărit sau electronic, scrie-ne la adresa office [at]energynomics.ro, pentru a te include în lista de distribuție. Toate numerele anterioare sunt accesibile AICI, în format electronic.

Share.

Lasă un comentariu