Serviciile energetice reprezintă 80% din afacerile Luxten Lighting Company SA

Cu o istorie de peste 20 de ani, Luxten Lighting Company SA este o companie care a cunoscut întreaga dinamică a evoluției societății românești, trecând, la rândul său, prin transformările impuse de această dinamică. Am discutat cu Monica Bucur, Președintele Directoratului Luxten Lighting Company SA, despre profilul și prioritățile companiei în această perioadă, despre modul în care compania răspunde tendințelor exprimate în termeni precum “smart city” sau “smart energy”.

Stimată doamnă Monica Bucur, Luxten Lighting Company SA este un nume binecunoscut în România, după mai bine de 20 de ani în care a activat ca operator de iluminat public în peste 20 de orașe. În ce fel s-a schimbat iluminatul public la nivel național în ultimele decenii? Ce rol a jucat / în ce fel a fost influențat Luxten Lighting Company SA în această perioadă?

În 25 de ani de experiență a Luxten Lighting Company SA ca operator privat pe piața serviciilor de iluminat public din România, societatea noastră a implementat proiecte care au avut ca model de busi­ness atât abordarea integrată a reabilitării, modernizării și extinderii infrastructurii de iluminat public, cât și operarea eficientă a acesteia în peste 20 de orașe reședință de județ, inclusiv în municipiul București. Infrastructura aferentă iluminatului public, ca de altfel majoritatea infrastructurilor pentru servicii de utilități publice la nivel național, are o vechime de peste 60 de ani, fiind caracterizată prin depreciere fizică și morală. În orașele în care Luxten Lighting Company SA a activat ca operator / gestionar / concesionar al serviciului de iluminat public, soluțiile propuse au avut la bază evoluția tehnologiilor corelată cu performanța și eficiența acestora.

Portofoliul Luxten Lighting Company SA însumează peste 250.000 de puncte luminoase cu sursă sodiu și peste 30.000 puncte luminoase cu sursă LED. Dintre cele cu LED, în București sunt peste 14.000, ceea ce poziționează capitala în topul orașelor europene cu cel mai mare număr de puncte luminoase cu tehnologie LED.

Care este ponderea activităților de iluminat în portofoliul Luxten Lighting Company SA în prezent?

În cei 25 de ani de activitate, Luxten Lighting Company SA a parcurs diferite etape de dezvoltare. Am început ca producător de surse de iluminat: tuburi fluorescente, becuri cu incandescență, lămpi cu descărcare în gaze (1993-1998), apoi am continuat ca gestionar, concesionar și operator de servicii de iluminat public la nivel național (1998-2009). În anul 2001, am obținut prima licență de furnizare energie electrică – licența nr. 1 din România – și am devenit inclusiv producător și furnizor de energie electrică din surse regenerabile, datorită celor șapte microhidrocentrale din zona Valea Doftanei.

Din 2009 am început să furnizăm servicii energetice integrate: concept și design proiect pentru iluminat public, operarea de sisteme de iluminat, furnizarea și producerea de energie electrică, implementarea de soluții inovative în domeniul iluminatului, iar din 2014 oferim sisteme inteligente pentru administrarea, monitorizarea și controlul de la distanță al funcțiilor infrastructurii de iluminat public, distribuție și furnizare de gaz. În prezent, aproximativ 80% din cifra de afaceri realizată de Luxten Lighting Company SA provine din servicii energetice pentru beneficiari din domeniul public și privat.

Ce înseamnă smart city din perspectiva iluminatului public, în viziunea Luxten Lighting Company SA? Aveți deja proiecte de acest tip finalizate? Care sunt perspectivele în acest sector?

În ultimii ani, conceptul smart city este termenul cel mai des utilizat în toate planurile, strategiile și evenimentele a căror tematică vizează obiectivele de dezvoltare a orașelor. Pe lângă această tendință de dezvoltare, România, la fel ca toate celelalte state membre ale UE, are în vedere și implementarea de soluții și sisteme care să contribuie la eliminarea presiunii de realizare a indicatorilor de performanță impuși prin strategia Europa 2020.

Pornind de la aceste cerințe și necesități, Luxten Lighting Company SA a acordat o atenție deosebită promovării și educării beneficiarilor, acționând ca formator de opinie și consultant de specialitate pe acest segment. Astfel, Luxten Lighting Company SA a selectat, identificat, particularizat și dezvoltat cu resurse proprii cele mai performante soluții integrate pentru clienții săi. Light Smart System este o soluție software pentru administrarea, monitorizarea și controlul parametrilor și funcțiilor infrastructurii de iluminat public. Gas Smart System este dedicat infrastructurii de gaze naturale, iar Security Smart System este o soluție software pentru asigurarea creșterii gradului de securitate a infrastructurii și pentru prevenția agresiunilor și vandalizărilor în zonele critice din oraș. De asemenea, Luxten Lighting Company SA a instalat aparate de iluminat cu tehnologie LED în sistemele de iluminat public.

Între anii 2014 și 2016, Luxten Lighting Company SA a implementat în cadrul programului MFFEE (Facilitatea de Finanțare pentru Eficiență Energetică acordată Municipalităților din România), finanțat de BERD, proiecte integrate pentru „Modernizarea și optimizarea parametrilor tehnico-funcționali ai sistemului de iluminat public” din municipiile București și Drobeta Turnu Severin. Proiectele au însumat peste 10 milioane de euro și au fost calificate ca proiecte performante din punct de vedere energetic.

În martie 2015, proiectul din municipiul București a fost distins cu premiul Trail Blazer în cadrul UE BERD Sustainable Energy Excellence Awards 2015, acesta fiind cel mai mare proiect finanțat de BERD în România până la acel moment (4,9 milioane de euro).

Aceste proiecte validate de experți recunoscuți în plan european au certificat activitatea, specialiștii și mai ales strategia noastră de dezvoltare și au deschis drumul spre viitoare proiecte de succes.

Prezența domniei voastre în consiliul ESCOROM este un indiciu cu privire la implicarea companiei în zona de servicii energetice. În ce constă expertiza Luxten Lighting Company SA și care sunt principalii beneficiari pe care îi aveți în vedere?

Luxten Lighting Company SA a fost de la început un susținător al conceptului ESCO și a consolidat eforturile autorităților și de BERD România pentru crearea cadrului implementării acestui concept la noi în țară. ESCOROM este mai mult decât un ONG în domeniul energetic. ESCOROM are un rol important în acest demers atât prin comunicarea directă pe care o are cu autoritățile de la Bruxelles, cât și prin capacitatea de a coagula eforturile mai multor companii care activează în domeniul eficienței energetice. Credem că asimilarea conceptului ESCO la nivel național ar putea rezolva o parte din blocajul financiar cu care se confruntă majoritatea autorităților publice locale din țara noastră în abordarea și implementarea proiectelor cu o componentă de eficiență energetică.

Piața de servicii energetice (oferite de companii de tip ESCO) este încă puțin dezvoltată în România. Care credeți că sunt motivele pentru această situație?

Principiul de funcțion­are al conceptului ESCO presupune ca economia de energie rezultată din implementarea proiectului să poată acoperi valoarea investiției într-o perioadă rezonabilă, de la punerea în funcțiune, cum ar fi 7-10 ani în domeniul iluminatului public. În România, faptul că infrastructura de iluminat public este uzată fizic și moral, iar modernizarea / reabilitarea acesteia a fost neglijată de foarte mulți ani, cumulând anii dinainte de 1989 și încă o mare parte din perioada următoare revoluției, face ca acest concept să nu poată fi implementat folosind aceeași structură ca în țările avansate ale Uniunii Europene.

Situația nu este specifică doar României, ci tuturor statelor din fostul bloc comunist. Deja problema este în atenția Comisiei Europene, care împreună cu autoritățile din fiecare stat membru încearcă identificarea unor soluții adaptabile la condițiile și necesitățile la nivel local.

În urma diagnozei și analizării rezultatelor proiectelor implementate de Luxten Lighting Company SA rezultă faptul că în România se impune o abordare etapizată. În primă instanță este nevoie de aducerea la standard a infrastructurii existente pentru asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu al cetățenilor la infrastructura de utilități publice. Ulterior se impune optimizarea și gestionarea parametrilor tehnico-funcționali ai infrastructurii de iluminat public.

Astfel, în România, proiectele ESCO implementate pentru segmentul de iluminat public ar trebui să aibă o componentă fixă pentru aducerea la standard a infrastructurii de iluminat public destinată echipamentelor pentru reabilitarea și modernizarea acesteia, precum și o componentă pentru optimizarea și eficientizarea infrastructurii care să genereze economii specifice soluțiilor implementate.

Acest model ar elimina impactul considerabil asupra bugetului de investiție necesar atât pentru atingerea parametrilor standard în domeniul infrastructurii serviciilor de utilități publice, cât și pentru atingerea unei valori care să poată fi recuperată într-un timp rezonabil, astfel încât să corespundă principiului ESCO.

Care sunt prioritățile și mijloacele de acțiune ale ESCOROM pentru dezvoltarea pieței de servicii energetice în regim ESCO?

În continuarea celor amintite anterior, ESCOROM are ca obiective consolidarea cadrului dezbaterilor naționale pentru identificarea de soluții și modele care să facă posibilă alinierea conceptului ESCO la realitățile infrastructurii de utilități și la cadrul legislativ din România. Lucrăm de asemenea pentru educarea și conștientizarea potențialilor beneficiari privind oportunitatea implementării conceptului ESCO în cadrul activităților desfășurate.

Un alt domeniu de acțiune este crearea conexiunilor între companii care activează în domeniul serviciilor energetice pentru stabilirea unor viitoare parteneriate, dar și permanentizarea comunicării cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor ONG uri pentru a fi la curent cu noile tendințe de evoluție a cadrului ESCO european și pentru împărtășirea de know-how.

În fine, ne implicăm în promovarea proiectelor pilot de către companiile membre ale ESCOROM care sunt active în domeniul eficienței energetice pentru a crea premisele necesare unui mediu favorabil implementării proiectelor ESCO în România.

_____________________________________________

Interviul a apărut inițial în numărul din iunie 2018 al energynomics.ro Magazine.

Dacă vrei să primești prin curier acest număr (iunie 2018), în format tipărit, scrie-ne la adresa office [at]energynomics.ro, pentru a te include în lista de distribuție. Toate numerele anterioare sunt accesibile AICI, în format electronic.

Share.