O combinație de CfD și PPA ar crește atractivitatea României pentru investițiile străine (interviu João Manso Neto, CEO EDP Renewables)

De zece ani, EDP Renewables este puternic implicată în creșterea treptată a sectorului energiei regenerabile în România. Mai mult decât dorința de a fi prietenoși cu mediu, vorbim mai degrabă despre un efort de a respecta condițiile de reglementare. În plus, regenerabilele sunt și o soluție fezabilă, pentru economia în ansamblu, precum și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Am avut plăcerea să realizăm un scurt interviu cu domnul João Manso Neto, CEO EDP Renewables, pentru a înțelege mai bine unde se situează compania în prezent și care sunt planurile de viitor pentru România și potențialul său de generare ecologică a electricității la nivel regional.

Stimate domnule João Manso Neto, care sunt rezultatele primului proiect de stocare implementat în România?

Suntem extrem de mulțumiți de rezultatele proiectului de până acum. Bateria de la parcul eolian Cobaldin atestă angajamentul nostru de a investi în cercetare și dezvoltare pentru noi tehnologii. Acest angajament este una dintre pietrele de temelie ale creșterii noastre, încurajându-ne să ne testăm limitele și să căutăm noi alternative care să le îmbunătățească pe cele oferite pieței în prezent și în toate etapele de generare a energiei, stimulând, totodată, impactul pozitiv pe care îl avem asupra societății.

În acest context, am instalat un sistem de stocare pilot cu o capacitate de 1,3 MW. Acest sistem de stocare este cuplat în curent alternativ la nivelul de medie tensiune al substației (33 kV). În plus, a fost instalat un al doilea sistem pilot, denumit Băilești Storage, la instalația fotovoltaică din Băilești. Acest sistem de stocare, cu o capacitate de 630 kW, este cuplat în curent continuu la nivelul invertorului.

Ambele sisteme de stocare sunt proiecte pilot care nu au scopuri sau obiective comerciale, dar care ne facilitează cercetarea și colectarea de date. Aceste proiecte ne permit, printre multe altele, să folosim un mod de operare automat, care reduce eventualele erori de prognoză.

O altă etapă cheie este în datele achiziționate, ne care oferă o mai bună înțelegere a receptivității bateriei la ciclurile de încărcare și descărcare; numărul de cicluri optime necesare pe zi / săptămână / lună / an; capacitățile sale optime de încărcare și descărcare; întreținere optimă; procesele necesare pentru depanare; costurile generale de exploatare. Toate acestea pot fi utilizate pentru a anticipa un mod de funcționare comercială, în funcție de capacitatea instalată a unității de producție de energie regenerabilă.

De asemenea, odată cu introducerea serviciilor de sistem, echipamentele de stocare vor putea contribui cu stabilitatea pe care o urmăresc operatorii de transport și cei de distribuție a energiei electrice.

Care este modelul de afaceri prognozat pentru proiectul de stocare la centralele fotovoltaice din România? Este diferit de alte proiecte din Europa și din altă parte?

Sistemul de stocare Băilești este un proiect pilot cu un mod de funcționare la cerere (energy time-shifting). Acest proiect studiază modul de stocare a energiei solare atunci când cererea este scăzută și furnizează energie atunci când cererea este mare. De asemenea, studiază avantajele soluțiilor cuplate în curent continuu în comparație cu soluția cuplată în curent alternativ, utilizată pentru aplicațiile fotovoltaice.

CITEȘTE ȘI EDP Renewables instalează un nou sistem de stocare a energiei conectat la o centrală electrică fotovoltaică

Acest proiect este în concordanță cu accentul pus la nivel european pe răspunsul la cerere (demand response) și gestionarea de partea cererii (demand side management).

EDPR a vorbit despre oportunitățile solide pe care le au regenerabilele în România, chiar și fără subvenții. Care sunt aceste oportunități? Vă gândiți la marile parcuri de energie sau doar la unitățile mici conectate la unități industriale?

România este o țară care trebuie să continue să-și dezvolte capacitățile de producție de energie, din mai multe motive, primul fiind faptul că producția din prezent nu reușește să acopere cererea. Pe această bază, puteți găsi multe țări învecinate din Europa sau din SUA în care de desfășoară proiecte viabile din punct de vedere economic fără subvenții.

Contractele pentru diferență, bazate pe licitații competitive, constituie un sistem probat cu succes pe tot globul. Producătorii de energie regenerabilă nu trebuie să se bazeze pe subvenții pentru a-și asigura viabilitatea economică. O licitație competitivă ar permite unităților RES să funcționeze la costuri scăzute. Pe lângă aceasta, trebuie să remarcăm, de asemenea, că eolianul și solarul sunt acum cele mai ieftine tehnologii energetice disponibile. Mai mult, centralele medii și mari sunt întotdeauna mai competitive decât cele mai mici, datorită economiilor de scală.

Aparent, toți investitorii cer noi instrumente financiare ori de câte ori se anticipează un nou val de investiții în sectorul de generare a energiei electrice din România. Vă puteți referi la câteva dintre aceste instrumente?

România trebuie să implementeze modificări în cadrul de reglementare care să clarifice îndoielile legate de capacitatea de finanțare a proiectelor pe termen lung. Ca atare, dacă proiectele au un acces mai mare la finanțare bancară fiabilă și stabilă, nu credem că va fi necesar să mergem pe calea unor alte forme de finanțare alternative.

Modelul de piață din România este potrivit pentru noi integrări de sursele regenerabile?

Faptul că România are una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană ne oferă încredere în această piață. Acest lucru este susținut suplimentar prin intrarea pe piața forței de muncă a unei noi generații cu înaltă calificare, care este foarte competitivă în ceea ce privește perspectivele de angajare.

Acesta va ajuta la creșterea încrederii investitorilor în potențialul României, în sensul creșterii investițiilor în rețeaua electrică. De asemenea, ar putea fi pusă în aplicare o nouă schemă de reglementare. Din experiență vă spun că o combinație de CfD și PPA ar crește atractivitatea României pentru investiții străine și ar crește producția de electricitate.

Această schimbare ar contribui la trecerea României de la statutul de importator net de energie la cel de un producător auto-sustenabil. Este de așteptat ca legislația specifică să fie pusă în aplicare în viitorul apropiat.

Care este strategia de dezvoltare a EDPR în Europa de Sud-Est, în următorul deceniu și care este rolul României în cadrul acestei strategii?

EDPR urmărește în permanență oportunitățile de creștere la nivel global. Acest lucru ne-a determinat să fim prezenți pe 14 piețe și să fim unul dintre actorii cheie la nivel mondial. Strategia noastră nu exclude nicio piață și Europa de Sud-Est nu face excepție. Studiem fiecare caz bazat pe predictibilitatea fluxurilor de numerar, securitatea în zona de reglementare, transparența în licitațiile publice și garanțiile pentru investițiile pe termen lung.

Suntem ferm angajați în piața românească, iar prezența noastră neîntreruptă din 2008 este o dovadă în acest sens. Ne propunem să dezvoltăm în continuare proiectele din România la unitățile din Cernavodă, Peștera, Vutcani și Sarichioi, care se mândresc cu o capacitate instalată combinată de 521 MW, alcătuită în mare parte din energie eoliană, dar și din energie solară.

EDPR este pregătită să investească în continuare în dezvoltarea României imediat ce condițiile necesare vor fi îndeplinite. Predictibilitatea fluxurilor financiare, garanțiile privind cadrul de reglementare, alături de condiții corecte și egale pentru toate părțile implicate vor atrage investiții sănătoase și vor facilita accesul la finanțare bancară, contribuind la echilibrarea sistemului prin utilizarea celor mai ieftine tehnologii – eoliene și solare.

Share.

Lasă un comentariu