Infringement: UE trimite Germania și Ungaria la Curtea de Justiție pentru nerespectarea a celui de-al Treilea pachet energetic

0

Comisia Europeană deferă Germania Curții de Justiție a UE pentru a asigura o punere în aplicare corectă a directivei privind energia electrică (Directiva 2009/72 / CE) și a directivei privind gazele (Directiva 2009/73 / CE). Ambele directive fac parte din cel de-al Treilea pachet energetic și conțin prevederi-cheie pentru buna funcționare a piețelor energetice, a anunțat CE.

Germania nu a asigurat respectarea deplină a normelor privind competențele și independența autorității naționale de reglementare, susține instituția. În special, autoritatea de reglementare nu se bucură de o libertate deplină în stabilirea tarifelor de rețea și a altor condiții și termeni pentru accesul la rețele și servicii de echilibrare, deoarece multe elemente pentru stabilirea acestor tarife și condiții sunt stabilite într-o mare măsură în reglementările detaliate, adoptate de guvernul federal.

În plus, Germania a transpus incorect în legislația națională câteva cerințe privind modelul de divizare a operatorului de transport independent (ITO). De exemplu, normele privind independența personalului și gestionarea ITO nu respectă pe deplin aceste directive, iar definiția întreprinderii integrate pe verticală exclude incorect activitățile din afara UE.

O notificare oficială a fost trimisă în Germania în februarie 2015, urmată de un aviz motivat în aprilie 2016. Deoarece respectarea legislației UE nu este încă în vigoare, Comisia trebuie să sesizeze aceste probleme Curții de Justiție.

Comisia trimite Ungaria în instanță cu privire la legislația sa privind tarifele rețelelor energetice

Comisia Europeană trimite și Ungaria la Curtea de Justiție a UE pentru a asigura o punere în aplicare corectă a cerințelor Pachetului privind tarifele de rețea. Cel de-al Treilea pachet energetic impune ca tarifele aplicate de operatorii de rețea pentru utilizarea rețelelor de electricitate și gaze să fie reglementate pentru a preveni comportamentele anticoncurențiale și încredințează autorităților naționale de reglementare sarcina de a stabili aceste tarife sau metodologiile acestora.

După evaluarea măsurilor legislative adoptate de Ungaria în domeniul energiei, Comisia a constatat că legislația maghiară exclude anumite tipuri de costuri de la calculul tarifelor de energie electrică și gaze din rețea, încălcând principiul recuperării costurilor tarifelor prevăzute în Regulamentele privind energia electrică și gazele. În plus, Comisia a constatat că Ungaria a adoptat modificări ale legislației sale în domeniul energiei, care pun în pericol dreptul operatorilor de pe piață de a efectua o revizuire judiciară deplină a deciziilor autorităților naționale de reglementare cu privire la tarifele de rețea.

Comisia a adresat Ungariei o notificare cu privire la aceste chestiuni în februarie 2015 și două avize motivate, respectiv în decembrie 2016 și aprilie 2017. Deoarece respectarea legislației UE nu este încă în vigoare, Comisia a decis să sesizeze aceste probleme Curtea de Justiție, se mai arată în comunicatul CE.

Share.

Lasă un comentariu