Guvernul german aprobă planul național de energie și climă pe 10 ani

0

Guvernul Germaniei a aprobat versiunea finală a planului național de energie și climă pe zece ani (NECP) după mai mult de șase luni de întârziere. Planul conține țintele specifice Germaniei, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 la sută până în 2030 (față de 1990), reducerea consumului de energie primară cu 30 la sută (față de 2008) și creșterea ponderii regenerabile în energia finală brută consumată la 30%, ambele până în 2030, conform Clean Energy Wire.

NECP ia în considerare deciziile guvernului privind „pachetul climatic” din toamna anului 2019, care au fost introduse pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 2030. Cu toate acestea, studiile au arătat de atunci că pachetul nu este suficient pentru a fi atinse aceste ținte. În planul nou-lansat, guvernul a spus că politica energetică și climatică rămâne „ în continuă dezvoltare”. Prin noul plan, Germania „ajută la crearea unei politici energetice și climatice a UE mai transparentă și comparabilă și la atingerea obiectivelor energetice ale UE pentru 2030, împreună cu partenerii noștri europeni”, după cum a declarat ministrul economiei, Peter Altmaier.

Planurile naționale prezintă modul în care statele membre ale UE intenționează să abordeze eficiența energetică, sursele regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Statelor membre ale UE li s-a cerut să trimită versiunea finală a NECP-urilor lor către Comisia Europeană până la 31 decembrie 2019. Cu toate acestea, planul german a fost întârziat, întrucât propunerile legislative-cheie din „pachetul climatic” al guvernului trebuiau încă discutate, mai ales referitor la unele detalii precum renunțarea la cărbune. Un prim proiect a fost trasat la sfârșitul anului 2018, fără a fi complet. Fiecare țară trebuie să prezinte un raport de progres la fiecare doi ani.

Share.

Lasă un comentariu